nieuws

Van Weele (9)

bouwbreed

Met verbazing heb ik kennis genomen van enige publicaties over prof. A.F. van Weele in Cobouw van 26 februari. Daarbij heb ik mij afgevraagd, wat voor zin het heeft een deskundige van allerlei onoorbare zaken te beschuldigen zonder dat deze beweringen worden gestaafd door een inhoudelijke bewijsvoering over het geotechnische probleem waar het om gaat.

Geotechniek is geen eenvoudige wetenschap. Bouwers en wetenschappers verschillen dan ook vaak van mening over bepaalde fenomenen. Daar is niets mis mee zolang het een zindelijke discussie betreft tussen deskundigen. Met de discussie in Cobouw is dit niet het geval.

Ronduit genant is het stuk ‘Van Weele valt van torenhoge arrogantie in diepte treurnis’ in Cobouw van 1 maart. Het enige doel van dit stuk is blijkbaar iemand onderuit te halen en te beschadigen. Dit is riool-journalistiek uit roddelbladen, Cobouw onwaardig.

Ik heb professor van Weele meer dan vijfentwintig jaar meegemaakt in ons vakgebied geotechniek. Daarbij heb ik hem leren kennen en waarderen als een bekwaam, deskundig en integer adviseur/wetenschapper. Dit beeld wordt helaas in uw publicaties niet belicht. Ik maak er echter bezwaar tegen een man met deze staat van dienst op deze wijze te beschadigen.

Ir. W. Stevelink, oud-algemeen directeur Grondmechanica Delft

Reageer op dit artikel