nieuws

Twee Haagse woningcorporaties gaan fusie aan De Haagse woningcorporaties

bouwbreed

’s Gravenhage en VZOS gaan fuseren. Hierdoor ontstaat een corporatie van circa 28.000 woningen. Volgens de directies van beide corporaties vullen de organisaties elkaar aan op het gebied van kwaliteitszorg, bouw, beheer en verkoop van woningen. De fusie moet begin volgend jaar zijn beslag gaan krijgen.

Het samengaan moet een effectiever beheer van het gezamenlijke woningbestand mogelijk maken. Dit geldt in het bijzonder voor de gebieden waar het woningbezit van de twee corporaties op elkaar aansluit zoals in de Schilderswijk en de na-oorlogse wijken in Den Haag Zuidwest. “Beide stichtingen staan onder andere voor grote opgaven met het afronden van de stadsvernieuwing en bij de herstructurering van de na-oorlogse woningvoorraad en verwachten dat deze opgave vanuit een werkapparaat beter kunnen worden uitgevoerd”, aldus ‘s-Gravenhage en VZOS in een gezamenlijke verklaring.

De voorgenomen fusie die in een plan van aanpak verder wordt uitgewerkt, heeft voor de werkgelegenheid vooralsnog geen gevolgen.

Het is overigens niet voor de eerste keer dat Woningstichting

‘s-Gravenhage het fusiepad betreedt. Eerder al strandden samenwerkingsvormen met de Stichting Woningbedrijf Den Haag en vorig jaar liep een fusie met de Woningbouwstichting Voorburg op niets uit.

Reageer op dit artikel