nieuws

Overnamehonger van Heijmans is maar met moeite te stillen Te weinig goede en betaalbare kandidaten

bouwbreed

Heijmans heeft moeite met het vinden van goede overnamekandidaten. Bedrijven met een goede cultuur, management en rendement zijn nog maar nauwelijks te vinden voor aanvaardbare prijzen. Voor het ‘kralenrijgen’ doet de beursgenoteerde aannemer uit Rosmalen met tegenzin water bij de wijn. De Heijmans-rendementseis wordt verlaten.

“Onze laatste twee overgenomen bedrijven, Joh. Ranzijn en Seignette Assendelft, voldeden niet aan onze rendementsdoelstelling”, aldus J.P.M. Janssen RA, voorzitter raad van bestuur Heijmans, in een gisteren gehouden toelichting op de resultaten van 1997. “Het wordt steeds moeilijker om betaalbare en goede bedrijven te vinden. Kijk maar naar de opbouw van de Nederlandse bouw. Er zijn een stuk of tien bouwers die een omzet hebben van meer dan f. 1 miljard, een stuk of veertig bedrijven van f. 100 miljoen en de rest van de tienduizenden aannemers is klein. De bedrijven waar wij naar kijken weten hun prijzen. De koers/winstverhouding van Heijmans zijn we niet bereid om te betalen.”

Voor de ambitieuze groeistrategie, een omzet van f. 3 miljard over 2001, is actieve verwerving een vereiste. Het afgelopen jaar werd de groei van de omzet (22,1 procent) voor 12 procent gedragen door de vijf aankopen. Uitgesmeerd over de periode tot 2002 moeten overnames 7 procent en autonome groei 4 procent van deze expansie dragen. De verhouding is voor Janssen niet heilig. “Mocht het moeilijker worden om bedrijven te vinden dan zal er meer uit de autonome groei moeten komen,” zei hij nuchter.

Over het lopende boekjaar maken Janssen en de zijnen zich nog geen zorgen of de aankopen wel zullen lukken. Als enige bouwer durft hij een verwachting voor het lopende jaar te geven; omzet naar minimaal f. 2,3 miljard en de winst naar f. 60,44 miljoen (+20 procent).

De groei van de winst wordt voor een substantieel deel gedragen door de woningbouwers en woningontwikkelaars; deze zitten samen met de utiliteitsbouwers in de divisie Bouw en Vastgoedontwikkeling. Over 1997 wist deze divisie bij een omzet van f. 877 miljoen een bedrijfsresultaat neer te zetten van f. 38 miljoen. Net als de concurrenten Wilma en NBM-Amstelland beschikt de onderneming over een stevige voorraad grond. Voor de komende zeven jaar kan men circa 12.500 woningen en de nodige hoeveelheid vierkante meters commercieel vastgoed wegzetten. Janssen: “Over 1998 moet een omzet van f. 1 miljard te realiseren zijn en het resultaat zal wederom goed zijn.”

Minder vrolijk

Over de activiteiten op het vlak grond-, weg- en waterbouw, buitenland en handel is Heijmans een stuk voorzichtiger. Als gevolg van concurrentie – “buitenlanders komen op de vleespotten in deze delta af” – en uitstel van projecten liep het bedrijfsresultaat van de gww-divisie niet op, maar bleef steken op f. 25 miljoen. “De Westerschelde Oeververbinding kwam pas dit jaar in aanbouw, terwijl de bouw van deze tunnel in 1997 had moeten beginnen. Daarnaast werden we gehinderd door juridische procedures, waardoor projecten die we al in portefeuille hadden, verschoven.”

Janssen kon het niet laten om gisteren het ‘marge-stokpaardje’ weer eens te beklimmen. “Het rendement op de grote infraprojecten is niet recht evenredig met het risico dat we lopen.”

Door de matige economische situaties in Duitsland en Belgie werd minimaal aan de winst bijgedragen. Alleen door een strak beleid wist Duitsland het verlies van Belgie te compenseren.

“Bij Handel en Industrie zijn we met een sanering bezig”, aldus ir. J.C. Rothweiler, lid raad van bestuur Heijmans. “De divisie gaat zich uitsluitend richten op het toeleveren van grondstoffen en prefab betonproducten. Het betekent dat de afbouw, zoals kozijnen- en tegelzetters, wordt afgestoten. Innovatie in de bouw gebeurt in de toeleverende industrie, vandaar dat we met deze activiteit doorgaan.”

Bij het nieuwe inkoopbeleid van Heijmans speelt de handelsdivisie slechts zijdelings een rol. Vorig jaar werd gemeld dat op jaarbasis 1 procent moet worden bezuinigd.

“We kopen voor f. 1,4 miljard in. Reken dus maar uit wat we bezuinigen”, vult Janssen Rothweiler aan, die over het Lopez-effect spreekt. “Over het gehele concern is een fijnmazig net van deskundigen gespannen. Er is een deskundige op het vlak van stenen, en die kan best bij de handelsdivisie zitten, die voor het gehele concern basiscontracten met leveranciers sluit.”

Baan als rode draad door Wilma, Heijmans en Ballast Nedam

Aannemers beconcurreren elkaar heftig, maar hoe raar ook, ze zijn goed in staat om samen te werken. Op grote projecten moeten ze dat, maar ook op het vlak van de informatisering gebeurt het. Heijmans werkt samen met Ballast Nedam aan een softwareprogramma voor de gww-sector. Met Wilma wordt kennis en kunde uitgewisseld om een programma te krijgen voor de projectontwikkelaars.

Als een rode draad door deze IT-samenwerkingen loopt het softwarehuis, Baan/Hyperion. Het succesvolle IT-bedrijf van de gebroeders Baan levert namelijk de ontwikkelomgeving.

Bij een fusie tussen Wilma Nederland en Heijmans, of Ballast Nedam en Heijmans hoeft dit probleem niet te worden opgelost.

Reageer op dit artikel