nieuws

Ontwikkelaar en natuurvorser strijden samen om nieuwbouw

bouwbreed

den haag – Bijna acht ton stak projectontwikkelaar BFB Nederland uit Winschoten reeds in een woningbouwproject ‘voor de beter gesitueerden’ bij de kern Dokkum. Het project wordt nu door de provincie getorpedeerd. De kwestie kwam gisteren bij de Raad van State aan de orde.

“Het zal een gevoelige klap zijn”, verklaart de advocaat van BFB, mr E. Minderhoud, over de hypothese dat het project echt niet doorgaat. De gemeente Dongeradeel, waartoe Dokkum behoort, ontwikkelde voor het project het bestemmingsplan ‘Gaestmermar’. Het provinciebestuur weigerde dat goed te keuren. Daarop toog het gemeentebestuur naar de Raad van State en eiste vernietiging van het besluit.

De nieuwbouw is gepland in het ten zuidwesten van Dokkum gesitueerde natuurgebied Gaestmermar. De 79-jarige eigenaar P. Prins koesterde de natuur daar de afgelopen 40 jaar hartstochtelijk. Nu kan hij dat niet meer betalen en bedacht hij samen met de gemeente een manier om gelden te genereren. De bouw van 44 kapitale panden zou de rest van het natuurgebied veilig moeten stellen. Onder de ontbindende voorwaarde dat het uiteindelijk allemaal goed komt met het bestemmingsplan, verkocht Prins grond aan ontwikkelaar BFB.

Burgemeester Sybersma benadrukte tijdens de zitting het belang voor Dongeradeel dat dure bouwkavels beschikbaar komen. Op die manier wil hij de grootverdieners aan de gemeente binden.

Genoeg

De provincie denkt dat reeds voldoende gepeperde bouwkavels te koop zijn in de gemeente. Dat geld nodig is voor het onderhoud van het natuurgebied wil het provinciebestuur wel aannemen, maar dat moet maar op een andere manier worden gevonden.

BFB is teleurgesteld over de houding die de provincie in de loop der tijd is gaan innemen. Tijdens de eerste besprekingen in 1993 zouden alleen maar positieve geluiden uit die richting zijn gekomen. Pas in een later stadium zou bij het provinciebestuur het roer zijn omgegaan.

Over ongeveer zes weken doet de Raad van State uitspraak in deze zaak.

Reageer op dit artikel