nieuws

Nieuwe regels moeten samenwerking bevorderen Geef creatieve aannemer betere marktkansen

bouwbreed

Publieke en private partijen moeten nog heel wat regelen, wil een samenwerking slagen. Zo zouden ze aannemers met creatieve oplossingen voor de infrastructuur moeten belonen met nieuwe opdrachten. Dit staat in ‘Sneller, slimmer en beter realiseren van infrastructuur’ van MOSAIIC, dat een platform is van alle partijen in de bouw. Het rapport is gepresenteerd tijdens het Nationaal Bouwcongres.

MOSAIIC (Markt en Overheid: Samenwerken aan Innovatieve Inrichtingsconcepten.) houdt zich bezig met pps-constructies en alles wat daarbij komt kijken.

MOSAIIC vindt dat pps-constructies voor grote infra-projecten moeten kunnen. Daaraan moeten dan wel een aantal voorwaarden worden verbonden. Onder andere gaat het daarbij om het beter benutten van de al opgedane kennis. Nu wordt publiek-private samenwerking veelal gebruikt voor kleinschalige projecten. Met de daarbij opgedane kennis gebeurt echter te weinig.

Een oorzaak daarvan is dat het intellectueel eigendom van nieuwe ontwikkelingen onvoldoende is gewaarborgd. “Het rendement van door overheid en marktpartijen gezamenlijk ontwikkelde kennis moet worden vergroot, waarbij tegelijkertijd het intellectueel eigendom wordt gewaarborgd. Hiervoor zijn specifieke afspraken en wellicht ook aanvullende regelgeving noodzakelijk.”

Om de creativiteit van de marktpartijen te stimuleren zou die moeten worden beloond met betere marktkansen, zo vindt MOSAIIC.

Voorbereidingskosten

Ook zal er een oplossing moeten komen voor voorbereidingskosten die marktpartijen maken als zij on een vroegtijdig stadium bij een project worden betrokken. Deze moeten volgens MOSAIIC of deels vergoed worden of deels verdisconteerd te kunnen worden in de latere fasen van het project. MOSAIIC bepleit in dit verband nieuwe selectiemethoden voor aanbesteding waarbij de prijs alleen niet langer zaligmakend is.

De financiering inclusief de exploitatie van grote projecten zal op de helling moeten. Dat betekent wel dat vooraf duidelijkheid moet zijn over de rendabele delen van een project.

Ook zullen goede afspraken moeten worden gemaakt over de onrendabele delen. “Zonder afspraken over met name het onrendabele deel zullen marktpartijen niet gauw bereid zijn financieel aan projecten bij te dragen.” Dit maakt tegelijkertijd vroegtijdige betrokkenheid van de marktpartijen cruciaal.

Tweedeling

In dit verband denkt MOSAIIC tevens aan een andere opzet van het infrastructuurfonds. Dat zou zodanig moeten worden omgebouwd dat ook private middelen kunnen meedraaien in de bouw van infra. Zonder dat dit expliciet wordt geschreven door MOSAIIC, lijkt het erop dat gepleit wordt voor een tweedeling in de financiering van infrastructuur: de overheid voor het onrendabele deel en de markt voor het rendabele deel.

Het platform vindt het verder noodzakelijk dat meer dan tot nu toe wordt gewerkt met integrale ruimtelijke plannen. Ook hier geldt, dat daardoor gemakkelijker zichtbaar te maken is wat wel en niet rendabel is.

Reageer op dit artikel