nieuws

Naarden Vesting wacht fikse opknapbeurt

bouwbreed Premium

Naarden Vesting staat de komende tien jaar een flinke opknapbeurt te wachten. De Rijksgebouwendienst heeft er dertig miljoen gulden voor uitgetrokken om het rijksmonument voor de toekomst te behouden en in recreatief opzicht aantrekkelijker te maken.

De Beheervisie Naarden, die in opdracht van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, de Rijksgebouwendienst en de gemeente Naarden is opgesteld, moet daarbij als richtsnoer dienen.

Op voorstel van Wiebe Koster, projectleider bij de Rijksgebouwendienst, begint een kleine excursie door de Vesting bij de Promerskazerne, aan de zuidzijde van het stadje. Deze grootste militaire barak die rond 1870 is ontstaan, staat als eerste op het programma voor restauratie.

Binnenstraten

Het afwisselend gebruik als opslagplaats en voor uiteenlopende evenementen, heeft de kazerne geen goed gedaan. Op sommige plekken zijn de muren met graffiti besmeurd of vertoont het gesteente diepe scheuren. Niettemin zijn de militaire slaapzalen en kanonskelders nog goed herkenbaar.

Straten delen de barak in vieren. Die opdeling werd vroeger nog eens extra versterkt doordat de ruimte boven de straten open was. Pas later sloot een kapconstructie de kazerne. “Het buitenlicht kon ongehinderd binnendringen,” legt Koster uit.”Die situatie willen we min of meer terughalen. Straks worden de kappen vervangen door glas. Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort heeft daar een ontwerp voor gemaakt.”

Koster wil de binnenstraten van de Promerskazerne voor culturele activiteiten bestemmen. Het publiek moet daar permanent kunnen komen, terwijl in de aangrenzende ruimten meubeltoonzalen en ontwerpstudio’s komen. Het overleg met zo’n twaalf interieurzaken is bijna afgerond.

Onherkenbaar

Koster denkt dat de restauratie in mei kan beginnen en voor volgend jaar zomer is afgerond. Alleen met dit deel van het project is al zo’n f. 6 miljoen gemoeid.

Ook de buitenzijde van de vesting wacht een grondige aanpak. Door hoog opgroeiend struikgewas en geboomte laat de herkenbaarheid van het verdedigingswerk op sommige plaatsen te wensen over. Daar ligt volgens Koster juist het spanningsveld.

“De een ziet de Vesting als cultureel erfgoed, de ander als een prachtig stukje natuurschoon. Ons gaat het er vooral om Naarden Vesting te consolideren en het beter herkenbaar te maken. Het is niet de bedoeling dat we alle bomen omhakken.”

In de loop der jaren zijn sommige ravelijnen – eilandjes in de vestinggracht – als het ware met de toegangswegen vergroeid. De contouren zijn niet meer als zodanig herkenbaar. Dat is ook het geval met het ravelijn bij de Promerskazerne waar een strookje park de kazerne geheel aan het oog onttrekt. Na de restauratie van de Promerskazerne wordt het parkje volledig afgegraven. “Je krijgt dan het idee dat je op een toegangsdam rijdt en door een gat in de wallen het stadje binnenkomt.”

Meer toerisme

Hoewel sommige kazernes de afgelopen jaren al zijn gerestaureerd, is slechts een deel in gebruik. Ze zijn volgens Koster heel geschikt voor kleine bedrijfjes, verenigingen en ateliers. Hij pleit voor uitbreiding van Naarden Vesting in recreatief opzicht. “Vooral in de zomer moeten veel meer gebouwen open zijn. Wandelaars en fietsers moeten er optimaal van kunnen genieten. Naarden Vesting is een van de best bewaarde vestingsteden. Aan de zuidzijde liggen al prachtige fiets- en wandelpaden. Die moeten ook aan de noordzijde komen. We overwegen ook een bedrijf toe te laten voor de verhuur van roeiboten of kano’s.”

Reageer op dit artikel