nieuws

Milieuverklaringen voor daken en gevels

bouwbreed Premium

De dakbedekkingsbedrijven PRS Derbigum (Den Haag) en (Wedeflex) (‘s-Hertogenbosch) hebben als eerste de door BDA Dakadvies Ontwikkelde milieuverklaring voor dak- en gevelconstructie ontvangen. Het document geeft aan dat de betreffende producenten voldoen aan minimum milieu-eisen.

Die worden jaarlijks geevalueerd aan de hand van de laatste stand van de techniek en de dan geldende milieu-inzichten. Vandaar dat een afgegeven milieu-verklaring slechts voor twee jaar geldt.

Producenten van dak- en gevelconstructies kunnen verlenging van die termijn aanvragen. Dat moeten ze dan doen binnen drie maanden voor het aflopen van de geldigheid van het document.

Om ervoor in aanmerking te komen moet een product voldoen aan een bepaalde duurzaamheid. Ook moet het al vijftien jaar in de bouw zijn toegepast.

Andere eisen betreffen de verwerking van het productafval en inzameling en verwerking van sloopafval. Zo moet worden aangetoond dat ongeveer 50 procent van het afval wordt hergebruikt.

Tenslotte wordt met het oog op afgifte van de milieuverklaring gekeken naar verbranding en energie-terugwinning.

Reageer op dit artikel