nieuws

Met pentaan geblazen isolatieschuim tast ozonlaag niet aan

bouwbreed

Bewust kiezen voor het milieu. Zelfs als dit enigszins ten koste gaat van de isolatiewaarde van de isolatieplaat. Dat is, waar EcoTherm voor heeft gekozen.

Daarom blaast het bedrijf zijn pur-isolatieplaten met pentaan, dat de ozonlaag niet belast, in plaats van met hcfk. Pentaan heeft namelijk een ODP (Ozone Depletion Potential) van 0. Chloorfluorkoolwaterstof heeft een ODP van 1,1, ofwel toch een licht ozonaantastend effect. Nu zijn de hcfk’s nog toegestaan, in tegenstelling tot de cfk’s, eveneens chloorfluorkoolwaterstoffen, die inmiddels zijn verboden.

Omdat er bij hcfk’s nog steeds sprake is van een aantasting van de ozonlaag, worden deze stoffen in Nederland en Duitsland als een tussenoplossing beschouwd. In andere landen zoals in Belgie, Frankrijk en Engeland maken de fabrikanten nog veelvuldig gebruik van hcfk’s.

Voor het blazen met pentaan, zijn ingrijpende productieveranderingen nodig. Bovendien vereist het grotere veiligheidsvoorzieningen in verband met brand en ontploffingsgevaar. Mogelijk is ook pentaan een tijdelijke oplossing, al tast het de ozonlaag niet aan. De zoektocht naar een nieuwe, zogenaamde derde generatie, blaasmiddelen gaat onverdroten voort.

Het is natuurlijk niet uitsluitend de liefde voor het milieu, dat EcoTherm drijft naar een milieuvriendelijker product. Het bedrijf hoopt met zijn pur-platen geblazen met pentaan beter te scoren bij DuBo-projecten, waar hoge eisen worden gesteld aan milieunormen.

Reageer op dit artikel