nieuws

‘In Vinex zit een strategische fout’ Be Emmens, Limburgs nieuwe inspecteur volkshuisvesting

bouwbreed

“Er komt een moment dat er teveel woningen worden gebouwd. De markt zou dan echter de markt niet zijn als ze daar niet op reageert. Maar het is duidelijk dat iemand de tol van de dalende prijzen zal moeten betalen.” Be Emmens, de kersverse inspecteur van de Inspectie Volkshuisvesting Limburg weet echter waar de fout ligt. “Bij Vinex, waar behoeftecijfers als taakstelling zijn vastgelegd.”

Hij heeft zijn verhuizing uit het Zoetermeerse naar zijn nieuwe woonplaats Maastricht net achter de rug. “Een appartement met uitzicht over de Maas”, zegt Emmens over zijn nieuwe huis. Zijn kamer in het kantoor van zijn nieuwe werkgever oogt als dat van een nieuwkomer. Papieren, heel veel papieren liggen er op zijn bureau en vergadertafel. Met de verontschuldiging “moet ik nog opruimen” schuift hij wat dossiers opzij.

Achttien jaar heeft Emmens doorgebracht bij het stadsgewest Haaglanden. Begonnen als ambtenaar bij het toenmalige Gewest ‘s-Gravenhage, opgeklommen tot portefeuillehouder volkshuisvesting bij het Stadsgewest. En nu dan, na zoveel jaren in het Haagse, naar Limburg, het land waar het leven nog goed is. “Ik ben voor deze functie gevraagd”, legt hij zijn overstap naar het ministerie van VROM uit. “Er zijn landsdelen waar ik nooit naar toe zou willen, maar Limburg…Ja waarom niet?”

Hij geeft toe dat het verzoek om inspecteur in Limburg op een niet ongunstig moment kwam. Met name het feit dat de vorming van een stadsprovincie Haaglanden is afgeblazen speelt hierbij mee. “Dat betekent toch dat Haaglanden gaat terugvallen naar de oude situatie van intergemeentelijke samenwerking. En ik had zoiets van dan ga je weer in hetzelfde kringetje draaien. Vandaar dat het aanbod op een goed moment kwam.”

Rustiger

Inmiddels heeft hij zich stukje bij beetje in het Limburgse kunnen inwerken. “Wat opvalt?”, herhaalt Emmens op bedachtzame toon de vraag, “dat het er hier een stuk rustiger aan toegaat. In Haaglanden kon je wel 24 uur per dag werken, de druk was dan ook groter.”

Regelmatig zegt hij zijn nieuwe werk met dat van het stadsgewest te vergelijken. “Dat is ook logisch denk ik. Maar het is niet zo dat ik de problemen die zich hier voordoen vergelijk en ze vervolgens als klein bestempel. Hier spelen toch ook spannende zaken. Denk maar aan de leegstand in de oostelijke mijnstreek. Of de controverse bouwen – landelijk gebied. De kleinere gemeenten die graag willen doorbouwen. Het is toch een speciale problematiek die hier speelt en die om een oplossing vraagt.”

Ambassadeur

Emmens ziet zichzelf als de ambassadeur van het ministerie van VROM in Limburg. “Je bent toch een schakel tussen zeg maar de werkvloer en het ‘verre’ Den Haag. Een loodsfunctie ook die kan helpen bij het oplossen van problemen.”

Uit dien hoofde is Emmens nu ook bezig met een rondgang langs gemeenten en corporaties. “Puur kennismaken. En niet in de sfeer van ‘het rijk komt even langs om te zien hoe jullie het doen’. Iedereen heeft wat dat betreft zijn eigen verantwoordelijkheid.”

Woningmarktmonitor

Als vanzelf komt het gesprek op Vinex. In Haaglanden is Emmens de grondlegger van de woningmarktmonitor geweest. Een essentieel instrument om de schommelingen van de markt in kaart te brengen. Van belang ook om signalen wanneer het fout gaat op te vangen. En dat het er de komende jaren op de woningmarkt om gaat spannen staat volgens de inspecteur buiten kijf: “Er komt zeker een moment dat er teveel woningen zijn gebouwd. Markt zou dan de markt niet zijn als ze daar niet op reageert. Maar wie daarvoor de tol zal betalen? De consument, voor een deel. Maar ook de overheid die de grond in eigendom heeft en marktpartijen als die het in bezit hebben.”

Volgens Emmens ligt de strategische fout bij de Vinex waar behoeftecijfers als taakstelling zijn vastgelegd. “Dat zie je ook bij gemeenten en streekplannen. Woningaantallen in streekplannen, daaraan worden door gemeenten direct rechten ontleend en worden deze in concrete bouwplannen vertaald. Terwijl je in feite naar de behoefte moet kijken. Die denktrant moeten we gaan volgen, en we moeten stoppen met het collectief doorbouwen.” Als boodschap voor de kleine kernen heeft Emmens dat deze gemeenten vooral naar de bestaande voorraad moet kijken. “Functiewijzigingen van oude fabrieksgebouwen maar ook verbetering van de bestaande voorraad zijn zaken waarmee ze toch aan de slag kunnen.”

Reageer op dit artikel