nieuws

Gww-sector smult nog van dijkverzwaringen

bouwbreed

Op de plaats waar eens boerderijen stonden en de bus nog stopte, wordt langs de Lekdijk West bij Bergambacht gewerkt aan de duurste dijkverzwaring van Nederland. Vanwege een niet gangbare bochtafsnijding wordt een nieuwe zeventig meter brede en driehonderd meter lange zanddijk aangelegd.

Het zijn overigens de dijkverzwaringen die tot nu toe voor een meer dan forse gww-productie hebben gezorgd. Immers, tot 1995 lag de gww-productie rond de f. 700 miljoen per jaar. In 1995 en 1996 groeide dit al naar respectievelijk f. 970 miljoen en f. 1,2 miljard. Voor 1997 en dit jaar is de verwachting dat de productie net boven het miljard zal uitkomen.

Maar dan hebben we het volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) wel zo’n beetje gehad. In het rapport ‘Grond-, Water- en Wegenbouwproductie in opdracht van Waterschappen’ voorziet het instituut namelijk een daling naar f. 880 miljoen in het jaar 2003.

Voor wat betreft het sleutelen aan de dijken loopt het werk volgens het EIB met een gemiddelde van zo’n 7,5 procent per jaar terug. In geld betekent dit dat de productie in 2003 uit directe opdrachten van de Waterschappen zo rond de f. 500 miljoen zal schommelen.

Reageer op dit artikel