nieuws

Gasgestookt witgoedapparaat als enige zuinig en goedkoop

bouwbreed Premium

delft – Wie zijn elektrische witgoedapparatuur vervangt door hot-fill (vaat)wasmachines en een gasgestookte wasdroger, springt niet alleen zuinig om met het milieu, maar ook met zijn portemonnee. Andere energiezuinige systemen zijn vooralsnog duurder dan hun verspillende equivalent.

“Maar dat is een kwestie van tijd”, voorspelt Hans Overdiep van de Groningse Gasunie. Hij liet een vergelijking maken van prijs en prestatie van verschillende systemen. “De gaswarmtepomp en micro-warmtekrachtcentrale (micro-wkk) zijn bijvoorbeeld nog heel pril. Prijs en rendement kunnen dus alleen maar verbeteren.”

Gasunie liet het onderzoek uitvoeren om achter de marktpositie van gas te komen. “Elektriciteit zal altijd nodig zijn, maar gas is te vervangen door andere energiebronnen. Wij moeten dus zorgen dat we met gas goed scoren. Volgens de berekeningen is ons rapportcijfer ongeveer een zeven.”

Dat ‘rapportcijfer’ is de energieprestatie op locatie (EPL): een verfijning van de energieprestatiecoefficient (EPC). De EPL geeft aan hoe energiezuinig een woning-plus-apparatuur is. De range loopt van nul tot tien, waarbij een hoog cijfer beter is dan een lage uitkomst. Standaard is een woning met een EPC van 1,0, een HR-ketel, lage-temperatuurverwarming, gasfornuis en elektrische (vaat)wasmachine en droger. Deze woning heeft een 6 gekregen. Een woning met dezelfde apparaten maar een EPC van 0,8 scoort al veel beter: 6,6.

Vergelijking

Centrum voor energiebesparing en schone technologie CE in Delft vergeleek elektrische apparatuur met hot-fill en gasgestookte apparaten en de HR-ketel met de gaswarmtepomp, de self-powered HR-ketel, zonneboilercombi en micro-wkk.

Daarbij bleek de gaswarmtepomp weliswaar duur te zijn, maar ook een aanzienlijke besparing op te leveren. De pomp eist een extra investering van ruim 4000 gulden over 25 jaar (de kosten voor aanschaf plus energieverbruik), maar verbetert de EPL met 0,6 punten voor een woning met een EPC van 1,0 en met 0,4 punten voor een woning met een EPC van 0,8.

De bijna net zo dure zonneboilercombi is veel minder zuinig: de verbetering bedraagt voor beide EPC’s 0,3 punten.

Een micro-wkk kost 1000 gulden minder, maar bezuinigt vooralsnog niet. Dat laatste geldt ook voor de self-powered HR-ketel, die slechts 1000 gulden kost.

Overdiep verwacht de meeste heil van de gaswarmtepomp, de self-powered HR-ketel en de micro-wkk. “Aan de HR-zonneboilercombi is al veel aandacht besteed en het resultaat is niet geweldig. De andere drie bevinden zich nog in het beginstadium, dus daar verwacht ik meer verbetering.”

Investeringen

Nefit Fasto investeert in de gaswarmtepomp, terwijl de Gasunie met veertig man werkt aan verdere ontwikkeling van de micro-wkk. Toch kan het volgens Overdiep nog enkele jaren duren voor de wkk marktrijp is. “We willen hem niet te snel op de markt brengen, want dan kan zo’n apparaat een geweldige deuk oplopen.”

De self-powered HR-ketel behoeft volgens Overdiep weinig verdere stimulans. “Het is een leuk apparaatje, dat weliswaar niet veel bespaart, maar eenvoudig kan worden geimplementeerd. Het enige verschil met een gewone HR-ketel is dat het zijn eigen stroom opwekt. De stroom dus die nodig is om de eigen pompen aan de gang te houden. Daar kun je nooit een grote besparing mee bereiken, maar het is een leuk begin.”

Deze matrix geeft aan hoeveel energie verschillende apparaten besparen en wat ze kosten. Per woning is de aanwezige apparatuur aangekruist. Onderaan staat de EPL-waarde vermeld: de energieprestatie op locatie. Dit getal geeft de energiezuinigheid weer van de woning plus de apparatuur die zich daarin bevindt. Hoe hoger het getal, hoe beter. De EPL is per combinatie van apparaten berekend voor een woning met een energieprestatiecoefficient (EPC) van 1,0 en een woning met een EPC van 0,8. De EPC geeft aan hoe energiezuinig de woning zelf is. De kosten bestaan uit de aanschafkosten van het apparaat plus de energiekosten over 25 jaar. Voor de wasmachines is rekening gehouden met vervanging. Alle woningen hebben lage-temperatuurverwarming. In de woning met HR-zonneboilercombi ligt de temperatuur tussen 30 en 50 graden Celsius, in de andere woningen tussen 45 en 55 graden.

Reageer op dit artikel