nieuws

Europese Commissie wil hoger budget voor vervoersnetwerken

bouwbreed

De Europese Commissie heeft de Europese ministers van Financien en Transport voorgesteld om het budget voor de Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN’s) voor de periode van 2000 t/m 2006 te verhogen naar f. 12,1 miljard. Tot die periode heeft de EU f. 3,96 miljard voor deze grensoverschrijdende infrastructuurwerken uitgetrokken.

De Europese Commissie deed haar voorstel in het kader van de maatregelen in verband met Agenda 2000, een actieprogramma dat de EU onder meer moet voorbereiden op de uitbreiding met de landen in Centraal en Oost-Europa. De gevraagde verhoging voor de TEN’s komt neer op een verdriedubbeling.

De eerste reacties uit de EU-landen op het voorstel zijn verdeeld. Landen die zich meestal terughoudend opstellen als de Europese Commissie met voorstellen voor gemeenschappelijke financieringsplannen komt (Groot-Brittannie, Duitsland, Nederland en Denemarken) staan volgens de eerste reacties vrij sceptisch tegenover de voorgestelde budgetverhoging van de TEN’s. Minister Gerrit Zalm keerde zich in het verleden herhaaldelijk tegen extra geld voor de TEN’s uit de EU-begroting. De zuidelijke landen die er het meest van denken te profiteren, staan er dan weer positief tegenover.

De financiering van de TEN’s loopt voornamelijk via de Europese Investeringsbank (EIB), die daarvoor al circa f. 16,5 miljard beschikbaar heeft gesteld.

Een ‘must’

Voorzitter Jacques Santer van de Europese Commissie vindt meer geld voor de TEN’s een must, omdat deze grensoverschrijdende verkeersinfrastructuurwerken in de eerste plaats de tewerkstelling bevorderen en als ze eenmaal zijn voltooid ook het handelsverkeer en daarmee de economie van de lidstaten ten goede komen. Bovendien kunnen via de TEN’s de meest afgelegen en achtergebleven gebieden in de EU worden ontsloten, met alle gunstige economische gevolgen van dien voor deze regio’s.

Als de EU het Commissie-voorstel aanvaardt, betekent dat volgens Santer niet dat de totale Europese begroting moet worden verhoogd. Hij stelt voor de uitgaven van de EU een behoud van het budget voor, namelijk 1,27 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie.

Voor het Europese fonds voor infrastructuurwerken in Centraal- en Oost-Europa wil de Europese Commissie vanaf het jaar 2000 jaarlijks 1 miljard Ecu beschikbaar stellen voor maatregelen ter verbetering van het milieu en de bouw van infrastructuur (vooral wegen en bruggen) bij de kandidaat-toetreders.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels