nieuws

‘Eng kleine wereld’ doet zandwinners nog steeds zeer

bouwbreed

De zandwinners hebben het er nog steeds moeilijk mee. ‘Een eng kleine wereld’, zijn ze door de Gelderse zandcommissie genoemd. Tegen de golf van negatieve publiciteit was volgens NEVRIP geen kruid gewassen. Of toch wel? Met de publicatie ‘Industriezandwinning in perspectief’ trachtten de verenigde zand- en grindproducenten hun straatje alsnog schoon te vegen.

Wat de zandcommissie van de Gelderse provinciale staten in de nota ‘Zand op ander spoor’ heeft durven schrijven, heeft in de visie van de NEVRIP een gering realiteitsgehalte. Maar bij het lezen van het verhaal van de zandwinners valt op dat de zeer verfoeide zandcommissie toch de toon heeft gezet in de wijze waarop de partijen naar buiten treden.

De zandcommissie drukte zich in ferme taal uit. Hetzelfde kan van de zandwinners worden gezegd. “Het is onthutsend om te zien”, schrijft NEVRIP-voorzitter J.Kooper, “met hoeveel inzet en emotionele energie bepaalde actoren zich van tijd tot tijd op de noodzaak van het – koste wat kost – terugdringen van het kennelijke kwaad van zandwinningen richten.” Het moet nu maar eens afgelopen zijn met die ongenuanceerde stellingnames, vindt de NEVRIP.

Er is wat voor de opvattingen van de zandwinners te zeggen. Als de overheid wil dat woningbouw- en infrastructurele projecten van de grond komen, dan moet diezelfde overheid er ook voor zorgen dat er voldoende bouwgrondstoffen beschikbaar zijn, stellen de zandwinners. Met onverholen ergernis worden uitspraken uit overheidskringen aangehaald. Zoals: ‘schaarste leidt vanzelf tot creativiteit’, ‘als er flink druk wordt uitgeoefend, blijkt alles mogelijk’ en ‘de werkelijkheid maken wij zelf’. De NEVRIP leidt hieruit af dat “de overheid het gevoel voor verhoudingen kwijt is”.

Ventiel

De overheid heeft de gerezen maatschappelijke onrust geheel aan zichzelf te wijten, vinden de zand- en grindproducenten. “Het is de overheid geweest die de voorkeur heeft gegeven aan een tweetal zeer grootschalige binnendijkse winningen met alle complicaties van dien.” De NEVRIP voelt er niks voor de schuld van deze onrust in de schoenen geschoven te krijgen. Door de provincie Gelderland voor te stellen als ‘het ventiel van Nederland’ heeft de zandcommissie de onrust versterkt.

Hier en daar slaat de NEVRIP een beetje door. Hoezo ventiel? “De provincie levert allesbehalve lucht. Zand is zeer materieel en wordt intensief benut voor belangrijke doelen. Voor de bewoonbaarheid van het land en de eigen provincie. Een gegeven waaraan toch ook enig zelfrespect zou kunnen worden ontleend.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels