nieuws

Dwangsom puinverwerker gehandhaafd

bouwbreed Premium

De rechter van de Raad van State heeft geen aanleiding gezien tot schorsing van de dwangsommen, waarmee het Zuid-Hollandse provinciebestuur puinverwerker Spelt BV uit Nieuwveen dreigt. Hij gaat daarmee voorbij aan het feit dat tot nu toe dwangsommen altijd werden geschorst als ze waren gebaseerd op een gedoogvergunning.

De puinverwerker ligt al jaren in de clinch met omwonenden. Zij vinden dat het bedrijf te veel overlast veroorzaakt. Een milieuvergunning van het bedrijf sneuvelde in een bij de Raad van State aangespannen procedure. Nu draait Spelt, in afwachting van een nieuwe milieuvergunning op een gedoogvergunning.

Om er zeker van te zijn dat het bedrijf niet langer doorwerkt dan volgens de gedoogvergunning is toegestaan en het puin niet hoger ligt opgeslagen dan in de vergunning vermeld, is de provincie met dwangsommen tot f. 4500 gaan wapperen. Spelt acht zich te streng behandeld en kaartte de kwestie aan bij de Raad van State.

Reageer op dit artikel