nieuws

Duurzaam bouwen stemt tot nadenken Krantenpapier als isolatie en gebakken keramiek als metselwerk

bouwbreed

leiden – “In dit gebouw zitten veel noviteiten die tot nadenken stemmen. Zaken die nog niet zijn uitgekristalliseerd. Waar je tot het laatste moment bovenop moet zitten.” Dat zegt ing. P.J. Smit, coordinator van de nieuwbouw van het hoofdkantoor voor het Hoogheemraadschap Rijnland.

Het project is een voorbeeld van duurzaam en energiezuinig bouwen. “Het vraagt een behoorlijk doorzettingsvermogen, maar uiteindelijk lukt het allemaal”, reageert Smit. Iedereen moet worden overtuigd van de noodzaak van de maatregelen, die worden genomen om het milieu minder te belasten. Het kost moeite om de aannemer en de mortelcentrale over te halen. Beton bestellen en leveren met twintig procent granulaat als toeslagstof is nog niet vanzelfsprekend. Volgens Smit ontwikkelt zich wel een bewustzijn bij de leidinggevenden op de bouwplaats. Hijzelf is ook niet onberoerd gebleven, maar dat heeft nog niet veel invloed gehad op zijn persoonlijke leven. Hij overweegt wel groene stroom aan te vragen.

Voorbeeldfunctie

Het Hoogheemraadschap, verantwoordelijk voor de waterkering, waterkwaliteit en waterpeilbeheer in het ‘hart van Holland’, bouwt energiezuinig en duurzaam. Waarom eigenlijk? “Wij vinden dat we een voorbeeldfunctie hebben. Als waterbeheerder zijn we bijvoorbeeld tegen koperen drinkwaterleidingen. Zij zorgen voor sporen koper in het afvalwater. Leidingen horen van hard polyetheen (HPE) te zijn”, licht Smit toe.

Het is een relatief kostbare zaak, duurzaam en energiezuinig bouwen. Dat wordt wat verzacht door bijvoorbeeld te rekenen met een lange terugverdientijd. In het geval van de daglichtsturing is hij maar liefst dertig jaar. Het energiesysteem daarentegen verdient zichzelf in zes jaar terug. Daarna begint het ‘winst te maken’.

Subsidie

Smit maakt zich niet veel zorgen over de extra kosten. “We hebben behoorlijk veel subsidie toegewezen gekregen. Vijfeneenhalf ton van het Rijk, via de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Novem, een miljoen voor het energiesysteem en de daglichttoetreding, vijftigduizend voor de energie-arme verlichtingsarmaturen, een miljoen in het kader van het Thermie-project van de Europese Unie, een rente van een procent voor tien jaar op een groene lening van twaalf miljoen gulden.”

Het Hoogheemraadschap beschouwt de subsidie blijkbaar niet als een investering, die rendabel moet zijn. Het geld wordt gebruikt om de financiele gaten te dichten die ontstaan door het toepassen van duurzame en energiezuinige materialen en technieken. Daar hangt een prijskaartje aan.

Cellulose

Het hoofdkantoor wordt thermisch geisoleerd met cellulose, vervaardigd van krantenpapier. “Dat is anderhalf maal zo duur als steenwol. Het is nog niet eerder op een dergelijke schaal toegepast. De platen bestaan niet uit gemalen, maar uit geklopte cellulose. Dat is vezelachtig en heeft daardoor een stevige structuur”, aldus Smit.

In plaats van metselwerk is gekozen voor een gevelbekleding van gebakken keramische elementen, met ankers vastgezet op een houten skelet, in plaats van op een betonnen binnenspouwblad. De gedachte hierachter is, dat de gevel bij de sloop van het gebouw volledig gedemonteerd kan worden. Om dezelfde reden wordt de vloerbedekking met een speciale lijm rechtstreeks op de afgevlinderde vloer gelijmd. Het ontbreken van een afwerkvloer scheelt honderd kilogram per vierkante meter, wat een besparing oplevert op de fundering en de hoogte van het gebouw. De vloerbedekking is eenvoudig te verwijderen.

Het hoofdkantoor dient op twee manieren als voorbeeld. Voor het Hoogheemraadschap zelf, dat veel andere projecten in beheer heeft. En voor aannemers, adviseurs en opdrachtgevers. Zij kunnen zich bij het Nationaal DuBoCentrum in Utrecht opgeven voor een excursie naar dit bijzondere project.

Projectgegevens

Opdrachtgever:

Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden

Architect:

Jan Brouwer Associates BV, Den Haag

Adviseur duurzaam bouwen: W/E Adviseurs, Gouda

Aannemer:

Van Hoorn Bouw BV, Capelle aan den IJssel

Adviseur installaties:

Halmos Adviseurs BV,

Den Haag

Bruto vloeroppervlak:

11.870 vierkante meter

Bouwkosten:

2.864 gulden per vierkante meter, waarvan 86 gulden meerkosten in verband met duurzaam bouwen

Informatie over duurzaam bouwen:

Nationaal DuBoCentrum, postbus 19084, 3501 DB Utrecht.

Maatregelen

Energieprestatie:

1,2 (in plaats van de voor een kantoorgebouw wettelijk vereiste 1,9)

Binnenverlichting:

experimentele combinatie van beheerst kunstlicht met daglicht via lamellen en plafond (individueel in te stellen)

Energie:

opslag van warmte in de bodem, verwarming via klimaatplafond met lage temperatuur (individueel in te stellen), warmteterugwinning uit ventilatielucht door middel van ‘warmtewiel’

Water:

driemaal gefilterd regen- en vijverwater voor toiletten

Materiaalgebruik:

zo weinig mogelijk samengestelde materialen, binnenspouwblad van hout, keramische gevelbekleding, houten kozijnen

met een foto (op het moment dat ik dit tik is-ie er nog niet)

Reageer op dit artikel