nieuws

Duitsland stimuleert particulier initiatief

bouwbreed

Door de krappere financiele middelen wil Duitsland een groter beroep doen op particulier kapitaal. Daarbij heeft staatssecretaris Lammert zowel het model voor ogen van het verlenen van een concessie (een wijze van particuliere voorfinanciering) als het uitvoerdersmodel, waarbij commercieel een deel wordt beheerd.

Het concessiemodel mag van het parlement worden toegepast op twaalf wegprojecten (met een investeringsvolume van 4,6 miljard DM) en een spoorwegproject (3,9 miljard DM).

De snelweg A-8 tussen Merzig-Wellingen en Perl-Borg is de eerste particulier voorgefinancierde autoweg. Na krap drieeneenhalf jaar bouwtijd kwam het wegvak jongstleden december gereed.

Het uitvoerdersmodel is op grond van de Europese regelgeving beperkt tot tunnels, bruggen, bergpassen en snelwegachtige wegen. De bruggen over de Warnow bij Rostock en de Trave bij Lubeck zijn in voorbereiding. De Duitse regering heeft aan de deelstaten gevraagd met soortgelijke projecten te komen.

Tevens is de subsidie voor overslagvoorzieningen ten behoeve van het gecombineerde verkeer niet meer louter voorbehouden aan de Deutsche Bahn. De subsidie is bestemd voor de bouw en uitbreiding van openbare overslaglocaties van het gecombineerde wegverkeer en sinds kort ook van de boot naar de trein. Voor het verwerven van grond, infrastructurele maatregelen, gebouwen en overslaginstallaties is minimaal twintig procent rentevrij krediet en maximaal tachtig procent subsidie op de bouwkosten beschikbaar.

Inschrijving

Inschrijvingen voor de combinatie weg-spoor moeten worden ingediend bij het Eisenbahn-Bundesamt in Bonn; voor de verbinding water-spoor bij de Wass er- un Schiffahrtdirektion West te Munster.

De inschrijvingen worden beoordeeld door een koepel met vertegenwoordigers uit transportbedrijven en specialisten op het gebied van het gecombineerde verkeer. Wie deel wil nemen, verplicht zich, afhankelijk van de financiele inbreng, tussen de vijf en twintig jaar bij het project betrokken te blijven.

Reageer op dit artikel