nieuws

Den Haag verdient miljoenen bij annexering randgemeenten

bouwbreed

Het annexeren van grondgebied van buurgemeenten levert Den Haag tussen f. 200 en f. 400 miljoen op. Hoe meer grond Den Haag krijgt, hoe hoger de winst. Als de gemeente daarentegen blijft zoals zij nu is, komt dat in een periode van 30 jaar te staan op een verliespost van f. 825 miljoen.

Dit blijkt uit rapporten van onderzoeksbureau Kolpron Consultants uit Rotterdam, die onlangs openbaar werden. De stukken dateren uit 1995 en 1996, maar zijn nog steeds actueel. Ze werden tot voor kort geheim gehouden. De gemeente heeft de stukken openbaar gemaakt omdat volgens berekeningen van de randgemeenten en de provincie, gebiedsuitbreiding van Den Haag te duur zou zijn.

Door grondgebied te annexeren kan Den Haag tussen f. 194 en f. 470 miljoen verdienen in een periode van minimaal 10 en maximaal 20 jaar, aldus Kolpron. Dit is aanzienlijk voordeliger dan wanneer er een stadsprovincie Haaglanden zou komen. In dat geval zou het de gemeente slechts f. 125 miljoen extra opleveren.

Indien Den Haag niet annexeert volgens de zogenaamde 0-optie, komt de gemeente voor f. 825 miljoen in het rood te staan. “Bij de 0-optie zal in een deel van de woningbehoefte moeten worden voorzien in bestaand stedelijk gebied via verdichting en herstructurering”, aldus het rapport. “Zelfs wanneer het Rijk deze opgave volledig erkent, staat daar een gemeentelijke bijdrage van circa f. 10.000 per woning tegenover.”

Als verschillende gemeenten of gedeelten daarvan bij Den Haag worden gevoegd, kan efficienter worden gewerkt. Dit spaart veel geld uit en bovendien is de verkoop van woningen dan winstgevender.

Extra winst

Kolpron adviseert Den Haag om de samenvoegingsvariant na te streven, omdat deze de hoogste winst oplevert zowel financieel als qua ruimte. Bij deze variant worden de gemeenten Wateringen, Leidschendam, Nootdorp, Rijswijk, Voorburg en Monster aan Den Haag toegevoegd. In de periode tot 2005 kunnen dan 50.700 woningen worden gebouwd, terwijl er volgens de Vinex-afspraken 42.500 woningen moeten verrijzen. Bovendien verdient de gemeente dan f. 470 miljoen. Dit bedrag bestaat uit een extra winst van f. 2000 per woning, die in deze variant kan worden gemaakt. Daarnaast bespaart de gemeente op kosten voor onder meer herstructurering. “Voorwaarden zijn overigens goed management en een ‘gewillige’ markt”, aldus Kolpron.

Als deze variant niet haalbaar blijkt, zijn er nog twee andere mogelijkheden namelijk de ontwikkelingsvariant en de ontwikkelings Plus variant. Bij de ontwikkelingsvariant worden huizen gebouwd in Ypenburg, Leidschenveen en het Wateringse gedeelte van Wateringscheveld (Esselande). Volgens Kolpron is deze variant te beperkt omdat hij de Haagse ruimtenood slechts voor betrekkelijk korte termijn oplost.

Indien de samenvoegingsvariant niet haalbaar blijkt, geniet de Ontwikkelings Plusvariant nadrukkelijk de voorkeur. Deze gaat er van uit dat delen van de gemeenten Monster, Wateringen en Nootdorp bij de ontwikkelingsvariant worden getrokken. Volgens Kolpron is dit “het uiterste minimummodel dat voor Den Haag voorlopig voldoende ruimte biedt (circa 20 jaar).”

Reageer op dit artikel