nieuws

Brabantse dorpen krijgen dertig miljoen voor renovatie

bouwbreed

Als alles meezit, krijgen de dorpen in Brabant een rijkssubsidie van ongeveer f. 30 miljoen voor de renovatie van naoorlogse wijken in dorpen met minder dan 30.000 inwoners. De provincie Noord-Brabant heeft een verzoek ingediend bij staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting, aangezien “een evenredig deel van de rijksgelden ten goede moet komen aan Brabantse projecten”, aldus de brief van de provincie aan Tommel.

De provincie heeft de kosten voor de totale renovatie van de dorpen berekend op ongeveer f. 47 miljoen. Mocht de staatssecretaris akkoord gaan met de subsidie aan de dorpen, die overigens net zo hoog is als de subsidie waar provincies als Gelderland en Zuid-Holland om gevraagd hebben, dan zullen van dat geld circa 18.000 huizen en de bijbehorende omgeving in diverse dorpen in Brabant opgeknapt worden.

Zeer binnenkort verwacht het provinciehuis in Den Bosch een mogelijke toezegging van de staatssecretaris. De provincie spoorde de desbetreffende Brabantse gemeenten al aan om mogelijke renovatieplannen op te stellen.

Reageer op dit artikel