nieuws

Bouw wacht nog op plan wegwerken wachtlijsten

bouwbreed Premium

Het plan van de bouwnijverheid zieke bouwvakkers sneller te kunnen laten helpen is nog niet helemaal van de baan. En dat ondanks het recent gelanceerde plan vanuit de Gezondheidszorg om alle wachtlijsten aan te pakken. De daarvoor benodige gelden lijken om te beginnen dit jaar al niet af te komen.

Ruim een week geleden lanceerde onder andere de Nederlandse Zorgfederatie met brede steun een plan om de wachtlijsten aan te pakken. Daarvoor zou f. 130 miljoen per jaar nodig zijn om wachtlijsten te voorkomen, en gedurende enkele jaren een bedrag van circa f. 75 miljoen , te storten in een wachtlijstfonds, om de achterstanden in te halen.

Maar de zorgsector zal op niet meer kunnen rekenen dan de f. 75 miljoen die het kabinet voor dit jaar daarvoor had uitgetrokken en de f. 30 miljoen, die nog over is van het extra dat in 1997 daarvoor is vrijgemaakt. Zowel de VVD als de PvdA meent dat de sector eerst maar eens een begin van aanpak moet laten zien. En dat kan met die f. 75 miljoen extra en de f. 30 miljoen van vorig jaar.

Om in aanmerking te komen voor extra geld voor het wegwerken van, eist minister Borst van ziekenhuizen medewerking aan een landelijk registratiesysteem, waaruit blijkt waar patienten direct kunnen worden geholpen en waar de wachtlijsten het langste zijn.

Bemiddeling

Door de helft van de zorgverzekeraars wordt overigens al aan ‘wachtlijstbemiddeling’ gedaan. De verzekeraars geven mensen informatie over ziekenhuizen met de kortste wachttijden en bemiddelen bij een snellere behandeling. In 1996 bemiddelden zij 700 keer, vorig jaar 3000 maal. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die dit onderzocht, wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen mensen met en mensen zonder werk.

Vorig jaar hebben volgens ditzelfde onderzoek ziekenhuizen 200 mensen met voorrang behandeld zonder dat daar een medische reden toe was. Het ging meestal om patienten met klachten aan het bewegingsapparaat.

Ook het initiatief van de bouwnijverheid had betrekking op bouwvakkers met klachten over gewrichten en botten. Het AVBB en de bouwbonden van FNV en CNV volgen met argusogen de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zij aarzelen niet hun plan weer op te diepen als die sector er niet in slaagt een begin te maken met de slechting van wachtlijsten.

Reageer op dit artikel