nieuws

‘Bouw vakantiewoningen in Heel niet mer-plichtig’

bouwbreed Premium

De bouw van 400 vakantiewoningen op de oevers van de Boschmolenplas bij Heel blijft voor Gedeputeerde Staten van Limburg niet mer-plichtig. Ze staan met die opvatting lijnrecht tegenover de Raad van State. Die schorste enkele weken geleden het bestemmingsplan, dat uitvoering van het recreatieproject mogelijk moet maken.

Volgens de voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State moet ten behoeve van het plan eerst een milieu-effectrapportage worden uitgevoerd. Dit omdat ‘recreatieve activiteiten op de Boschmolenplas zelf kunnen plaatsvinden’.

Maar in antwoord op vragen van de partij Unie 55+ concluderen Gedeputeerde Staten dat het (voorlopig) oordeel van de Raad van State in de bodemprocedure ‘geen stand houdt’. Gedeputeerde Staten baseren zich daarvoor op een eerdere uitspraak van de zelfde Raad van State dat ‘de beoogde recreatieve ontwikkeling aan de Boschmolenplas niet mer-plichtig is’. Ook de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak is die mening toegedaan.

Initiatiefnemer Aqua Terra NV wil de 400 vakantiewoningen niet meer verkopen, maar verhuren. Met het oog daarop moeten nu ook een grootschalig horecabedrijf en enkele winkels (supermarkt, duikers-artikelen) worden gerealiseerd. Bovendien zijn nu grotere infrastructurele voorzieningen nodig.

Niet conflicterend

Niet bekend

Het provinciaal bestuur vindt overigens dat het totale project door grote toeloop van recreanten niet conflicteert met de belangen van de waterhuishouding in het gebied.

Ook heeft het geen schadelijke gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater, dat er gewonnen wordt.

Reageer op dit artikel