nieuws

Bouw baalt van milieuregels, ziektewet en wao Aannemers stemmen VVD

bouwbreed

Ondanks het overwegend positieve oordeel van de bouw over ‘Paars’, zijn er ook besluiten waar minder waardering voor is. De bouw ervaart de stortvloed aan milieumaatregelen, de (gedeeltelijke) privatisering van ziektewet en wao, als een last. Op de voet gevolgd door de verscherping van de arbowet en het reiskostenforfait.

Dat blijkt uit de Cobouw-verkiezingsenquete van bureau Indumar/Ogilvie onder 211 aannemers en installateurs. De mening over het bouwbeleid tot nu toe, is helemaal niet zo positief.

Veel bewindslieden krijgen nog wel een voldoende, maar hun beleid komt er een stuk slechter vanaf (zie staatje invloed op de bouwsector). De overheid als opdrachtgever scoort net een zesje. Maar op het gebied van bouwvergunningen en -voorschriften krijgt zij maar een vijfje.Ook het milieubeleid scoort niet hoger dan een vijf.

Beunhazen

Dat de overheid maar weinig doet om beunhazen serieus aan te pakken, vindt tweederde een slechte zaak. In de dagelijkse praktijk ondervindt bijna de helft van de b en u- aannemers oneerlijke concurrentie van beunhazen. Van het totaal zegt ruim eenderde regelmatig last te hebben van zwartwerkers.

De bouw geeft ook maar nauwelijks een voldoende voor het werkgevers- en werknemersbeleid. Het oordeel over het beleid op het onderdeel ‘overheid en werkgeversbeleid’ blijft steken op een 5,5. Het werknemersbeleid scoort een halve punt hoger. De bouwers geven een 6,5 voor het beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden, maar slechts een 5,1 als het gaat om de overheid als stimulator voor betere werkmethoden.

Het aardige is dat de helft van bouwend Nederland helemaal niet kan bedenken van welk politiek besluit zij last heeft gehad. De installateurs konden met 62 procent nog makkelijker doorwerken dan de b en u-sector waar 46 procent geen hinder heeft ondervonden van ‘Haagse’ regels.

Toch kan 48 procent van de bouwers zo een aantal maatregelen verzinnen die hen een hoop extra werk gaven of zelfs als lastig werden ervaren.

Maar liefst 11 procent ervaart de opeenstapeling van milieueisen als een last. De gedeeltelijke privatisering van de ziektewet en wao/Pemba (beide 9%) bezorgden de bouwers ook flink wat hoofdbrekens. Ook de arbowet, het reiskostenforfait en het slecht functionerende Bouwbesluit werden regelmatig spontaan genoemd. ( zie staatje Besluiten waarvan de bouw last had).

Bouwers kunnen dan ook maar slecht verzinnen wie de afgelopen vier jaar de bouw het best heeft gepromoot. Maar als allerbeste pleitbezorger komt Annemarie Jorritsma uit de bus. Bijna een kwart van de ondervraagden noemt haar spontaan. Verrassend genoeg is 11 procent erg tevreden over Hans Wijers. Wim Kok en Dick Tommel delen de derde plaats: 4 procent vindt hen de beste pleitbezorgers. Tegelijk vindt 5 procent van de ondervraagden Tommel ook de slechtse pleitbezorger. Maar de allerslechtste is Margreeth de Boer. Zeventien procent vindt haar de slechtste pleitbezorger voor de bouw.

CDA en VVD zakken weg

Uiteraard is ook gevraagd naar het stemgedrag nu en van vier jaar geleden. In bestuurlijke kringen lijken veel CDA’ers met de scepter te zwaaien. De meeste bouwers vinden echter de VVD het beste: ruim 42 procent stemt VVD. Het CDA kan rekenen op 17 procent en de kleine christelijke partijen op 5 procent. Het zal weinigen verbazen dat de

PvdA slecht scoort; maar 6 procent kiest voor deze partij. Overigens is 18 procent van de ondervraagden nog zwevend (zie staatje stemgedrag bouwers).

Relatief weinig bouwers trekken zich iets aan van de verkiezingsprogramma’s. Op de volgende pagina is duidelijk gemaakt wat de politieke partijen vinden van diverse onderwerpen die in de bouw spelen. Meer dan 60 procent van de bouwers verklaart dat programma’s hun keus niet of nauwelijks beinvloeden. Maar 9 procent laat de keus afhangen van de programma’s. En 28 procent vindt dat zij enigszins van invloed zijn op hun stemgedrag.

Vergeleken met vier jaar geleden is de landelijke trend – de VVD groeit ten koste van D66 en PvdA – niet terug te vinden onder bouwers. En hoewel het CDA landelijk weer iets lijkt te winnen, kan deze partij de bouw steeds minder bekoren. Trouwens, wie had gedacht dat eenvijfde van de bouwers lid is van een politieke partij. Van de b en u-aannemers is zelfs een kwart lid.

Reageer op dit artikel