nieuws

Betere ingenieurs door meer alfa-vakken aan TU

bouwbreed

De Technische Universiteit Delft moet bij het opleiden van ingenieurs meer aandacht besteden aan economie, geschiedenis en politieke wetenschappen. De Delftse universiteit doet er goed aan een voorbeeld te nemen aan het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de Verenigde Staten.

Dat was de boodschap van ir. A. Meijers in zijn oratie, waarmee hij vrijdag in Delft de leerstoel filosofie van techniek en cultuur heeft aanvaard.

“Aan het MIT bestaat 20 tot 25 procent van het vakkenpakket uit alfa-gammacursussen. In Delft is het niet meer dan 5 tot 10 procent. Studenten aan het MIT volgen tenminste acht cursussen op dit gebied. Economie, geschiedenis en politieke wetenschappen zijn voor een MIT-ingenieur verplichte kost”, zette de nieuwbakken hoogleraar uiteen.

Eersteklas

De TU Delft heeft bij herhaling de ambitie uitgesproken de beste technische universiteit van Nederland te willen zijn en tot de top-tien van de wereld te willen behoren.

“Het kan daarom geen kwaad een vergelijking te maken met het MIT. Dan blijkt dat meer aandacht voor alfa-gammavakken niet strijdig hoeft te zijn met een eersteklas ingenieursopleiding”, verklaarde Meijers.

Hij onderstreepte de noodzaak van een bredere opleiding met het voorbeeld van de twee gekloonde kalfjes. “Dit soort ontwikkelingen laat zien dat de opleiding van ingenieurs te belangrijk is geworden om alleen aan ingenieurs over te laten.”

Brugfunctie

Er is volgens Meijers ten onrechte sprake van een groeiende kloof tussen natuurwetenschappen en de mens- en cultuurwetenschappen. Ingenieurswerk legt verbindingen tussen beide werelden.

Alleen al vanwege het gegeven dat ingenieurs producten maken die goed of slecht functioneren, dus een normatieve beoordeling toelaten, kan ingenieurswerk in het alfa-gammadomein worden ingedeeld, stelde Meijers. Maar hij voegde er meteen aan toe dat zij ook daar niet thuishoren, “want ze maken producten met natuurwetenschappelijke eigenschappen”.

Meijers conclusie: ingenieurs slaan bruggen tussen deze twee domeinen. Daarom moet een ingenieur goed kunnen communiceren. De ingenieur moet zowel de taal van de alfa- als betavakken leren spreken.

Kivi

Meer accent op de brugfunctie kan volgens Meijers ook positieve gevolgen hebben voor de wervingskracht van de technische opleidingen.

De bijzondere leerstoel op het gebied van filosofie van de techniek wordt gefinancierd door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Het is de eerste in zijn soort in Nederland. Doel is bij te dragen aan een betere wisselwerking tussen technische ontwikkelingen en veranderingen op maatschappelijk en cultureel gebied.

Reageer op dit artikel