nieuws

Waterbouwers breiden opleiding fors uit

bouwbreed

De Vereniging van Waterbouwers (VBKO) breiden de opleiding voor de baggersector fors uit. Dankzij een samenwerkingsovereenkomst met de Hogere zeevaartschool Willem Barentz op Terschelling worden bemanningen van sleephopperzuigers nu nog beter voorbereid op werken.

Voor een bedrag van f. 5 miljoen, waarvan de sector zelf f. 1,25 miljoen ophoest, wordt de al bestaande sleephopperzuigersimulator gemoderniseerd en vergroot. De radarinstallatie wordt uitgebreid en er komt een tweede brug met een zicht van 360 – .

Doel van de samenwerking tussen baggeraars en de zeevaartschool, is de bevordering van instroom van jonge mensen op hbo-niveau in de baggersector. Bovendien betekent de samenwerking dat het totale scala aan opleidingen voor de bagger compleet is. Op Terschelling wordt de maritieme opleiding verzorgd op hbo-niveau. In Groningen zit op de Hanze Hogeschool de hbo-opleiding baggertechnologie. Daarnaast zijn er nog twee leerstoelen in Delft en vier mbo-opleidingen in Rotterdam.

“Het belang van de simulator is vooral gelegen in het vergroten van de veiligheid”, zo verklaarde VBKO-voorzitter Lubberhuizen tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Fonds Opleidingen baggerbedrijf (SFOB) en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, waarvan de Willem Barentzschool een onderdeel is.

“Veiligheid en image horen bij elkaar. En een goed image is nodig om de belangstelling van jongeren voor het baggervak te wekken.”

Omvlaggen

In het verleden haalde de baggersector zijn maritieme mensen voor een belangrijk deel uit de koopvaardij. Nu het omvlaggen van de vloot naar de Nederlandse vlag aan de gang is, dreigt een tekort aan koopvaardijofficieren. Door de goede opleidingenstructuur verwacht de baggersector volledig in zijn eigen personeel te kunnen voorzien. En dat lijkt te slagen, want er is voldoende belangstelling van leerlingen op de Willem Barentzschool om te kiezen voor de specifieke sleephopperzuigeropleiding, zo vertelt directeur Maarten Harms.

Naast de veiligheid is het vergroten van de efficiency eveneens een aspect dat dankzij de simulator kan worden bereikt. In de simulator kunnen alle havens ter wereld worden ingevoerd, zodat praktisch de werkelijkheid van een ver werk kan worden nagebootst. Voor de werkvoorbereiding is dat een groot voordeel.

“De simulator is uniek in de wereld. Het is een boegbeeld voor onze industrie”, aldus Lubberhuizen. Naast de hbo-dagopleiding wordt de simulator ook gebruikt voor de volwasseneneducatie. “Daarmee kun je ervoor zorgen dat ouderen aansluiting houden met technologische ontwikkelingen.”

Beter benut

Ook individuele bedrijven mogen gebruik maken van de simulator. Dat is dan specifiek voor projectvoorbereidingen in den vreemde. Dat heeft meteen het grote voordeel dat de simulator beter benut wordt, terwijl het maritiem personeel op een sleephopperzuiger beter voorbereid naar een klus gaat.

In de samenwerking is ook voorzien dat docenten een stage lopen bij sleephopperzuigers. “Daardoor weten zij wat de praktijk vraagt van zijn mensen. Zij kunnen dat weer goed gebruiken voor de opleidingen”, zo zegt Lubberhuizen.

Omgekeerd gaan sleephopperschippers werken op de simulator met als doel te bekijken of de simulator de praktijk zo volledig mogelijk nabootst.

Vanaf de brug van de sleephopperzuiger zien de leerlingen rondom zich de ‘spitting image’ van de werkelijkheid. Een instructeur kan daaronder alles via monitoren volgen en de leerlingen ook nog met aardige problemen opzadelen. Het enige dat de werkelijkheid geweld aandoet is dat je op een sleephopperzuiger geen uniform zult tegenkomen.

Reageer op dit artikel