nieuws

Tommel laat eis eenderde sociale bouw Vinex los

bouwbreed

Tommel wil flexibel omgaan met de bepaling in het Vinex-convenant dat 30 procent sociale nieuwbouw moet zijn. Door deze bepaling los te laten, krijgen corporaties meer speelruimte om geld te steken in herstructurering en dreigende leegstand.

De staatssecretaris van VROM zei dit gisteren op een conferentie over de woningbouw in Twente. Vooral in Almelo en Enschede bestaat er al forse leegstand. Ondanks het feit dat de Vinex-productie in Twente redelijk op schema ligt, wordt ook hier vooral veel buiten die locaties gebouwd. Er dreigt zelfs een overschot.

Bij ongewijzigd beleid heeft dit grote gevolgen voor de steden, maar ook daarbuiten. Tommel denkt daarbij vooral aan veiligheid en een te klein draagvlak voor openbaar vervoer, sociale en culturele voorzieningen.

Tommel dringt aan op herziening, want in het huidige streekplan zit nog ruimte voor 2500 extra huizen. Toch brengt dat op korte termijn geen soelaas. “Ik verwacht nu al dat alle partijen zich zullen inspannen om een te hoge productie in het buitengebied te beperken. De ontwikkeling in de steden vragen om een offensieve inzet voor stedelijke vernieuwing.”

Investeringen van het Rijk en vooral van de corporaties moeten het tij keren. Vorig jaar is pas voor het eerst serieus meer van het corporatiebezit verkocht en gesloopt.

Tommel benadrukt dan ook dat er meer lokaal en regionaal moet worden afgestemd en samengewerkt. De bundeling van de stadsvernieuwingsfondsen zal ook uitkomst brengen. Met een pot is er “meer bestedingsvrijheid, meer flexibiliteit en dit binnen een eenvoudiger systeem.”

Opvallend is echter dat de staatssecretaris zegt dat hij flexibeler om zal gaan met de bepaling in het Vinex-convenant rond de 30 procent sociale nieuwbouw.

“Het gaat erom dat op de Vinex-locaties voldoende sociale woningbouw wordt gerealiseerd om handhaving van een adequaat aandeel sociale woningbouw te garanderen.”

Reageer op dit artikel