nieuws

Steeds meer machines zonder CE-markering

bouwbreed

Regelmatig worden op werken machines gesignaleerd die niet voldoen aan de machinerichtlijn. Het gaat hier om jonge gebruikte kranen, grondverzetmachines en heftrucks, die oorspronkelijk zijn vervaardigd voor de Aziatische en Zuid-Amerikaanse markt. De bouwmachinebranche verenigd binnen de BMWT, heeft haar zorg hierover bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgesproken.

Hoewel er nog geen sprake is van grootschalige import, verschijnen toch met regelmaat machines op de markt die niet zijn vervaardigd conform de Europese regelgeving. De machines van gerenommeerde naam zijn bedoeld voor markten met andersoortige regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden en milieu. Doorgaans is dit materieel, dat niet via de reguliere importorganisaties op de markt komt, goedkoper dan de machines die voldoen aan de veiligheidseisen die in Europees verband zijn opgesteld.

Vanwege de recente economische problemen op de Aziatische markt is te verwachten dat een grotere stroom van niet voor de Europese markt goedgekeurde machines zal gaan ontstaan. De BMWT benadrukt in dit verband dat het kopen van deze machines niet zonder risico’s is. Veiligheids-technisch voldoen ze niet aan de hier geldende richtlijn. Bovendien is de bij de machines afgegeven conformiteitsverklaring niet ondertekend door de fabrikant van de desbetreffende machine. Een en ander is in strijd met artikel 8 van de Machinerichtlijn waarin wordt gesteld dat alleen de fabrikant dan wel zijn in het EU rechtsgebied gevestigde gemachtigde, de verklaring mag ondertekenen.

Het in bedrijf hebben van niet CE-gemarkeerde machines of niet rechtmatig CE-gemarkeerde machines is een economisch delict. Daarnaast levert het in gebruik hebben van dergelijke machines de verplichting op om de machine zodanig aan te passen dat die alsnog aan de Machinerichtlijn voldoet. Die kosten zijn soms niet gering.

De BMWT heeft zich met haar zorg tot de overheid gewend met het verzoek om als handhaver van de Machinerichtlijn in deze een actief handhavingsbeleid te voeren. Naar aanleiding daarvan zijn gisteren in de Tweede Kamer door het VVD-Kamerlid Molenkamp vragen gesteld. Onder meer wil hij van minister Weijers van EZ weten hoe deze denkt de invoer van niet-gecertificeerde machines te voorkomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels