nieuws

Sneek saneert

bouwbreed

Aannemersbedrijf Oosterhof Holman uit Grijpskerk is vorige week begonnen met het saneren van de bodem in de Sneekse wijk Lemmerweg-Oost. Alle tuinen van 66 woningen alsmede alle openbaar groenstroken worden tot een meter diepte afgegraven. Vervolgens wordt een nieuwe laag aangebracht. De werkzaamheden moeten voor de zomer klaar zijn.

De schoonmaak vindt plaats in opdracht van Woningbouwvereniging Sneek, de provincie Friesland en de gemeente Sneek. De kosten belopen f. 3,9 miljoen. De sanering is noodzakelijk omdat op deze locatie tot 1953 huisvuil is gestort. Bij het bouwrijp maken in 1959 is de hele wijk, inclusief de stortplaats, opgehoogd met zand. Uit bodemonderzoeken in de jaren tachtig bleek dat de grond is verontreinigd met voornamelijk lood en pak’s.

Reageer op dit artikel