nieuws

Rijnmond moet wereldstad worden met kwaliteitshaven

bouwbreed

Zeven Zuid-Hollandse milieuorganisaties willen dat de regio Rijnmond zich ontwikkelt tot een wereldstad met een kwaliteitshaven. De zeven verenigden zich in ‘Consept’ en voeren onder die naam het project Duurzaam Rijnmond uit.

Dat leverde onder meer de zogeheten Spiegelnota op. Deze gaat in op de elementen van de nog te verschijnen Startnotitie van de overheid voor de ontwikkeling van de haven van Rotterdam, waarvan de aanleg van een tweede Maasvlakte het meest bekend is. Over de havenontwikkeling valt in de loop van 1999 een besluit. Kernpunt van de Spiegelnota is een betere benutting van bestaand haventerrein als volwaardig alternatief voor uitbreiding in de vorm van de aanleg van een nieuwe Maasvlakte. Verder vindt Consept onder meer dat de 750 hectare nieuwe natuur die bij die nieuwe Maasvlakte zou komen, als aparte doelstelling opgenomen moet worden.

Directeur Project Mainportontwikkeling Rotterdam H. van Zwam gaat uit van een nauwe samenwerking met de milieuorganisaties in de voorbereiding van het advies aan de overheid.

Reageer op dit artikel