nieuws

Regen en sneeuw maken van Waterlooplein een zwembad

bouwbreed

Wie een paar zwemvliezen zoekt, zo goed als nieuw, heeft grote kans ze op het Waterlooplein te vinden. Maar wie bij zijn speurtocht droge voeten wil houden, moet de rommelmarkt mijden. De bestrating is zo slecht dat een beetje neerslag of een schoonmaakbeurt van de stadsreiniging voldoende is om het plein te veranderen in een zwembad. Bezoekers blijven weg en de kooplui klagen steen en been. Daarin komt echter verandering want binnenkort krijgt Neerlands bekendste vlooienmarkt een opknapbeurt.

‘De Nederlander noemt het water/de Fransman noemt het l’eau/de Belg die beide talen kent/ spreekt het uit als Waterloo.’

Het versje was ooit een succesnummer op de lagere school, maar de kooplui van het Waterlooplein kunnen er al lang niet meer om glimlachen. Voor hen hebben de dichtregels de lading van een onheilsprofetie gekregen: een beetje neerslag is voldoende om het Waterlooplein dubbel en dwars onder water te zetten.

“Sinds 1988 is er nooit meer wat aan gedaan”, schampert Nol Lommen. Dagelijks stalt hij zijn handel uit op het Waterlooplein en dat al 47 jaar lang. “Het is nog nooit zo beroerd geweest als nu”, stelt hij vast.

Vanwege de bouw van de Stopera werd de markt in de jaren tachtig verplaatst naar een plek een paar honderd meter verderop. In 1988 keerden de kooplui terug naar hun oude stek. Al snel bleek het Waterlooplein zijn naam veel te veel eer aan te doen. Kuilen in het wegdek zorgden er voor dat bij de minste of geringste regenbui grote plassen met water bleven staan. Ook als de mannen van de stadsreiniging het gebied rond de Stopera schoon spoten kon het water geen kant uit en vormden zich grote plassen. Klagen bij de verantwoordelijke ambtenaren van de Dienst Binnenstad hielp niet omdat volgens de begroting het Waterlooplein voorlopig niet aan de beurt was voor een opknapbeurt. Aan die situatie is tot nu toe niets veranderd.

D66 raadslid mevrouw J. Alkema diende in 1996 een motie in teneinde zo snel mogelijk iets te doen aan de wateroverlast op het plein. Haar motie werd aangenomen, maar het duurde lang voordat er daadwerkelijk iets gebeurde.

Onlangs ging de kogel door de kerk. Fasegewijs wordt het Waterlooplein opgeknapt. De kosten bedragen tussen f. 500.000 en f. 1 miljoen. Dit moet komen uit verschillende gemeentepotjes. Voor het geld wordt de bestrating vernieuwd en komt er een betere afvoer. “Het oude materiaal wordt zoveel mogelijk opnieuw gebruikt”, zegt mevrouw Alkema. “Er is geen geld om alles nieuw te kopen, maar het belangrijkste is dat er nu eindelijk iets gebeurt.”

Houten vlonders

“Op het oude Waterlooplein was het allemaal veel beter”, herinnert Nol Lommen. “Dat was geasfalteerd. Het regenwater liep gewoon weg. Dat hadden ze hier ook moeten doen, in plaats daarvan hebben ze ons hier zo maar neergesodemieterd.” Mevrouw Alkema knikt. “Het plein is een paar maanden te vroeg opgeleverd. Er zijn van het begin af aan problemen”, bevestigt ze.

Toen de eerste wateroverlast zich voordeed, moesten Lommen en zijn collega’s hun handel ijlings in veiligheid brengen tegen het wassende water. Sindsdien hebben ze zo goed en zo kwaad als dat gaat hun eigen maatregelen genomen. Ze nemen houten vlonders mee en zodra het gaat regenen leggen ze die op de grond.

Verzakt

“Als ze dat niet zouden doen, stonden ze tot aan hun enkels in het water”, zegt Alkema. “Er wordt wel eens een gootje ontstopt, maar het begint nu echt uit de hand te lopen.”

Ze schuifelt tussen twee marktkramen en houdt stil bij een grote deuk in het wegdek. Klinkers liggen gedeeltelijk los, een boomwortel steekt boven de grond uit en een kuil is het voorportaal van een afvoerput. “Zulke dingen kom je hier overal tegen. Het plein verzakt over de hele linie. Het hele plein moet op de schop anders is het niet meer te verhelpen.”

Van een ambtenaar van de Dienst Binnenstad heeft Nol Lommen zojuist het laatste nieuws vernomen. “Ze beginnen in maart. De markt gaat dan vijf dagen dicht en onze kramen worden verplaatst. Daarna gaan ze stukje voor stukje verder.” Met een gebaar van ‘na mij de zondvloed’, zegt hij: “Nou ja, als er tenminste geld voor is.”

“Het hele Waterlooplein moet op de schop, anders zijn de problemen niet meer te verhelpen”, aldus raadslid J. Alkema.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels