nieuws

Private partijen gaan infrastructuur financieren

bouwbreed

“De nieuwe organisatie verleent diensten aan publieke en private partijen die een stuk infrastructuur willen gaan aanleggen,” verklaarde drs. J.B.M. Streppel, directie-voorzitter FGH Bank, die de naam nog niet wil prijsgeven. Hij zei dit gisteren tijdens de presentatie van zijn jaarlijkse Vastgoedbericht.

Op het vlak van private financiering bestaat hoegenaamd nog geen structuur. Zo her en der zijn ideeen en plannen, maar nergens vindt afstemming plaats. Zo kwam ABN/Amro nog onlangs met een plan voor de financiering van infrastructuur. Streppel: “Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft van het kabinet de opdracht gekregen daar een structuur voor in de lucht te brengen. Of EZ participeert, zegt ik niet. De stichting is beslist geen Rijkswaterstaat. De doelstelling is wel door samen te werken projecten te gaan realiseren. Het wordt dus geen praatclub.”

Het probleem van financiers is altijd geweest dat de overheid nu niet de meest betrouwbare partner is. Streppel omschrijft het door te zeggen dat de politiek niet “burgerlijk betrouwbaar” is. “Ze zullen hun macht moeten opgeven en anders over rendementen moeten gaan nadenken. Als ze geld goedkoop van de markt kunnen halen, moeten ze dat doen. Het gezeur over dat een project te duur is, is dan ook gelijk over. Maar de overheid heeft geen geld, dus de Keizer verliest hier zijn recht. In het denken over rendement moet worden meegenomen dat als private partijen meedoen een project veel sneller tot stand kan komen. Dat levert maatschappelijke voordelen op.”

Uit Streppel zijn woorden kan worden opgemaakt dat de stichting een raamwerk voor afspraken gaat maken, zodat markt en overheid goed kunnen samenwerken. “Ze levert service om pps-constructies mogelijk te maken. Alleen de eerste ‘p’ staat voor privaat en niet meer voor publiek.”

Tunnelbak

De FGH Bank, binnenkort in handen van de Duitse Bayerische Vereinsbank, heeft in de nieuwe beleidsdoelstellingen nadrukkelijk aangegeven ook infrastructuur te willen gaan financieren. De vastgoedbank is dan ook deelnemer in de stichting. Streppel: “Nu we onderdeel uitmaken van een zeer grote Duitse financiele instelling hebben we meer slagkracht. We onderzoeken of we een tunnelbak in de spoorlijn Hilversum-Utrecht kunnen financieren. Verder zijn we betrokken bij de ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam.”

Er komt een organisatie die bij de private financiering van infrastructuur een ‘makelende’ rol gaat vervullen. In de stichting, die in maart officieel wordt gepresenteerd, hebben onder andere financiers en overheden zitting.

Reageer op dit artikel