nieuws

Onderzoek naar onderhandse besteding in Vlaardingen

bouwbreed

De gemeente Vlaardingen verwijt de plaatselijke Socialistische Partij (SP) een komend onderzoek naar mogelijke fraude te hebben bemoeilijkt. Dat zou zijn gebeurd doordat de SP een oud onderzoek uit 1993 naar dezelfde fraude in de openbaarheid bracht.

Dinsdag kondigde het college van B en W aan dat er een extern onderzoek komt naar “mogelijk dubieuze handelingen” binnen de toenmalige dienst Gemeentewerken. Het zou gaan om ambtenaren die werk voor aannemers direct aanbesteedden bij een uitverkoren bedrijf, dus niet via de openbare aankondigingen waarop meer bedrijven kunnen inschrijven. Deze praktijken zouden voor 1990 hebben plaatsgevonden.

Het SP-raadslid A. van Immerseel concludeert al op voorhand dat er werk onder de tafel kan zijn aanbesteed omdat een eerder onderzoek van VB-accountants uit 1993 tot dezelfde slotsom zou zijn gekomen. B en W hebben daarna de regels voor aanbestedingen verscherpt, maar het accountantsrapport is geheim gebleven. De gemeenteraad is recent op de hoogte gesteld van het rapport wegens de komst van het nieuwe onderzoek.

De zaak heeft weer aandacht gekregen naar aanleiding van het dreigend ontslag van een ambtenaar van Gemeentewerken. De vrouw stelde onlangs de perikelen rond de aanbestedingen aan de kaak. Zij zit al vier jaar thuis. De ontslagprocedure van de vrouw is volgens het college alleen gebaseerd op langdurig verstoorde arbeidsverhoudingen. Haar zaak staat verder los van de uitkomsten van het nieuwe onderzoek.

Reageer op dit artikel