nieuws

Informatiemap warmtevoorziening geactualiseerd

bouwbreed

De Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) heeft de informatiemap ‘Warmtedistributie, basisgegevens’ gewijzigd en aangevuld. Deze map geeft een overzicht van de uitgangspunten voor studies naar de haalbaarheid van een collectief warmteleveringssysteem.

De actualisering is gebaseerd op de uitkomsten van een praktijkonderzoek, dat in opdracht van Novem bij vijf energiedistributiebedrijven is uitgevoerd. De aanvullingen en wijzigingen betreffen onder meer een indicatie van de kosten van distributieleidingen per wooneenheid en een aanpassing van de formule om de kosten van zogenoemde onderstations bij utiliteitsbouw te berekenen. Verder is er nieuwe en uitgebreide informatie over warmteverliezen, het elektriciteitsverbruik van pompen en de veranderende warmtevraag voor ruimteverwarming door de aanscherping van de energieprestatie-eisen.

Novem, ir. F.J.M. van Bussel, 046-4202332.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels