nieuws

Groene Hart Expocentrum bij Archeon

bouwbreed

Een zogenoemd Groene Hart Expocentrum moet vanaf eind dit jaar de bezoekers aan het Groene Hart informatie verschaffen over verleden, heden en toekomst van het gebied. Het expocentrum kan tevens dienen als knooppunt voor fiets-, wandel- en vaarroutes.

De initiatiefnemers tot het centrum hebben hun plan inmiddels ingediend bij het Platform Groene Hart. Zij hebben hun oog laten vallen op een stuk grond op het archeologische themapark Archeon in Alphen a/d Rijn. Het centrum vergt een investering van f. 1,5 miljoen.

Doelgroepen van het centrum zijn scholen, gezinnen en recreanten met belangstelling voor historie, cultuur en natuur. Eenzelfde doelgroep waar Archeon het van moet hebben. Daarop stoelt ook een vergaande samenwerking tussen beide. Zo zal het centrum gebruik gaan maken van twee gebouwen en een stuk grond die binnen het nieuwe, verkleinde Archeon geen bestemming meer hebben. Daarmee kan de investering worden teruggebracht tot een bedrag van f. 1,1 miljoen.

Het Platform Groene Hart, dat beslist over de verdeling van de gelden voor het verbeteren van de leefkwaliteit in datzelfde Groene Hart, neemt medio dit jaar naar verwachting een beslissing over het al dan niet doorgaan van het Expocentrum.

Reageer op dit artikel