nieuws

Geen voorrang voor zieke werknemers

bouwbreed Premium

Minister Borst heeft zich in de Tweede Kamer, daartoe uitgenodigd door het SP-Kamerlid Marijnissen, uitdrukkelijk gekeerd tegen initiatieven in de gezondheidszorg, die zieke werknemers voorrang verlenen.

Marijnissen vroeg de minister hoe zij staat tegenover initiatieven van twintig ziekenhuizen en de werkgeversorganisatie VNO/ NCW om te komen tot een netwerk van voorzieningen voor werkenden. Het gaat hem met name om een door de Gezondheids Management Groep uitgewerkt initiatief om te komen tot expertisecentra voor arbeidsgerelateerde aandoeningen, onder andere ten behoeve van de bouwnijverheid. Juist het feit dat het gaat om arbeidsgerelateerde aandoeningen doet Marijnissen vermoeden dat er wel degelijk sprake is van een tweedeling in de zorg.

Volgens minister Borst zal extra geld dat door werkgevers aan ziekenhuizen wordt verstrekt om snellere hulp voor werknemers te verkrijgen geen effect sorteren, omdat die financien worden afgeroomd van het door de overheid verstrekt budget voor het ziekenhuis. Wel worden dan weer pogingen ondernomen om die extra zorg via een aparte stichting te realiseren en zo een nieuwe geldstroom mogelijk te maken. Maar die stichtingen zullen op hun beurt weer moeten voldoen aan de criteria die de minister voor ziekenhuisinstellingen heeft opgezet. En daaraan voldoen ze niet.

Reageer op dit artikel