nieuws

Friesland gedoogt afgraving op vuilstort

bouwbreed

De graafwerkzaamheden op de voormalige vuilstortplaats Kostverloren in Heerenveen zijn gistermorgen hervat. De provincie Friesland gedoogd de werkzaamheden. De opdrachtgever, arkenbouwer Spruijt, moet wel zo snel mogelijk een ontgrondingsvergunning aanvragen.

De werkzaamheden zijn eind vorige week stilgelegd door milieuwethouder Meine Scheweer van Heerenveen. Dat is gebeurd op aandringen van omwonenden en de Milieu-inspectie, die vreesden voor het lekken van vuil vanaf de stort.

De ontgrondingsvergunning werd niet aangevraagd omdat de gemeente deze niet nodig achtte. In de Ontgrondingenwet staat echter dat wanneer een vuilstort meer dan tien jaar buiten gebruik is, de bovengrond wordt aangemerkt als bodem. Spruijt had voor de ontgravingswerkzaamheden dus wel een ontgrondingsvergunning aan moeten vragen. De gemeente stelt dat de provincie dat vooraf niet duidelijk heeft gesteld.

Na uitvoerig overleg besloten provincie, gemeente, Openbaar Ministerie en Milieu-inspectie gisteren dat Spruijt alsnog een ontgrondingsvergunning moet aanvragen bij de provincie. Verder legde de provincie hem op grond van de Wet Bodembescherming een zorgplicht op. Dat wil zeggen dat Spruijt verantwoordelijk is voor het milieutechnisch verantwoord afhandelen van de werkzaamheden.

Spruijt wachtte de uitkomst van het overleg niet af en hervatte gistermorgen al de afgravingswerkzaamheden. Op de stort komt een nieuwe fabriekshal.

Feitelijk is deze activiteit op dit moment illegaal, maar gezien de hele voorgeschiedenis, heeft de provincie besloten de werkzaamheden te gedogen in afwachting van de ontgrondingsvergunning.

Reageer op dit artikel