nieuws

Aanbesteding dijkvak Veessen vindt nog deze zomer plaats

bouwbreed

Nog voor de bouwvakvakantie wil het Waterschap Veluwe het dijkverbeteringsplan IJsselbandijk, dijkvak Epe-Nijesteen-Veessen, aanbesteden. Projectleider van het Waterschap, C. Langelaan, verklaarde dat deze week na afloop van een hoorzitting bij de Raad van State.

Die werd gehouden naar aanleiding van het beroep dat een 85-jarige inwoner uit Veessen tegen het dijkverbeteringsplan instelde. Volgens het plan komt er een uitzichtpunt bij dijkpaal 522.

Belangstellenden kunnen daar dan over de IJssel naar Veessen kijken. Dat is pal voor de woning van de bezwaarmaker. De inwoner van Veessen vreest echter dat ze ook de andere kant op zullen kijken, richting zijn aan de IJsselbandijk gelegen villa.

De villabezitter voelt zich onevenredig in zijn belangen aangetast. Wanneer het uitzichtpunt 300 meter in noordelijke richting wordt verplaatst, is de zaak voor hem opgelost. Het Waterschap heeft deze mogelijkheid onderzocht, maar wil daar niet aan omdat die oplossing te duur zou worden.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hoopt binnen zes weken uitspraak te doen. Projectleider Langelaan liet nog weten dat het tijdstip van aanbesteding niet afhankelijk is van de vraag waar hij uitzichtpunt nu exact moet komen.

Reageer op dit artikel