nieuws

Werkgelegenheid in Belgische bouw vertoont dalende lijn

bouwbreed Premium

De werkgelegenheid in de Belgische bouw loopt terug. In Wallonie en Brussel is de teruggang zelfs dramatisch, maar ook in Vlaanderen is de werkgelegenheid in de bouw duidelijk over het hoogtepunt heen. Volgens gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid (RSZ) nam de werkgelegenheid in de Vlaamse bouw tussen 1985 en 1992 toe met eenderde, van 90.000 tot 120.000 banen. Daarna bleef de situatie twee jaar stabiel waarna de daling in 1994 begon en resulteerde in een verlies van 5000 banen (-4 procent) begin 1997. Recentere cijfers zijn in Belgie niet voorhanden!

In Wallonie begon de werkgelegenheid in de bouw reeds een jaar eerder (1993) in te krimpen. Toen waren er nog 54.000 banen in de Waalse bouw. De drie volgende jaren daalde de werkgelegenheid met 10 procent tot 47.600 arbeidsplaatsen.

In Brussel was de teruggang het grootst. Tussen 1990 en 1997 daalde het aantal arbeidsplaatsen in de bouw er met maar liefst 30 procent van 23.000 naar 16.000 banen. Opmerkelijk is dat, noch de RSZ noch de Vlaamse aannemersbond (VCB) precies weet te zeggen waaraan de daling van de werkgelegenheid in de bouw te wijten is. Aan de openbare investeringen kan het op het eerste gezicht niet liggen, want nadat deze tot 1989 steeds daalden, zaten ze nadien weer (zij het in bescheiden mate) in de lift. Mogelijk is de verschuiving van het aandeel van de verschillende segmenten in de bouwsector een aanwijzing: zo steeg het aandeel van de woningbouw in totale bouwsector de laatste jaren van 42 naar 46 procent. De tijdelijke BTW-verlaging voor kleinere woningen en de goedkope hypotheekleningen hebben ongetwijfeld met deze stijging te maken.

Het aandeel van de infrastructuur (wegen e.d.) in de bouwsector steeg tussen 1991 en 1997 van 10 naar 14 procent, terwijl het aandeel van de bedrijfs-, kantoor- en handelsgebouwen in deze periode daalde van 45 naar 38 procent.

Reageer op dit artikel