nieuws

Slag om Habo duurt voort

bouwbreed

Komt het failliete Habo in handen van Koninklijke Bam Groep? Deze vraag houdt bonden en de honderd personeelsleden in haar greep. Er gaan ook steeds meer stemmen op die de rol van de gemeente Den Haag onderzocht willen hebben.

“U zegt Bam. Ik bevestig noch ontken deze naam. Het is puur speculatief”, aldus de curator, mr. D. R. Buter. “Er is meer dan een kandidaat die Habo wil overnemen.” De naam Bam circuleert al enige tijd als het gaat om de boedelaankoop van Habo. “De naam is genoemd omdat er al contacten zijn”, aldus een van de betrokkenen. Bam-voorman Wim van Vonno verklaarde eerder “wel eens met Habo te hebben gesproken, maar we zijn niet tot iets gekomen.”

Curator Buter voerde woensdagavond een gesprek met een potentiele (beurs) kandidaat. Bij deze onderhandelingen waren ook huisbank ING en de gemeente Den Haag aanwezig. Buter wil over het verloop geen mededelingen doen. “Ik ben positief gestemd over dit gesprek. Als het zo door gaat, kunt u op korte termijn een persbericht verwachten. Verder doe ik geen mededelingen, want die kunnen het discussieproces alleen maar schade toebrengen.”

Voor de vakorganisaties FNV en CNV staat vast dat niet alle mensen over zullen gaan. “Voor de cao’ers is plaats”, zegt CNV-er, Tjeerd Hiddema. “Maar voor een groot aantal uta-mensen zal geen plaats zijn.” Buter wil op dit onderdeel van de gesprekken niet vooruitlopen. “Alles hangt nauw met elkaar samen. Ook het onderwerp werkgelegenheid.”

Rol gemeente

De gemeente Den Haag krijgt steeds meer kritiek over zich heen. Inmiddels gaan er al openlijk stemmen op om wethouder Peter Noordanus te wippen. “Hij was toch deze wethouder die de gemeentelijke aannemer naar de vrije markt bracht”, is te horen bij de vakbonden en een aantal politieke partijen. Uit een verslag van een vergadering, die in mei 1996 plaatsvond, tussen Noordanus, directie OR en vakbonden stelt de eerste dat het politiek onaanvaardbaar is dat de Habo failliet gaat. “De uitspraak ‘politiek onaanvaardbaar’ is zo hard en duidelijk als hij is.”

GroenLinks in de gemeenteraad stelt “dat wij ons als gemeentebestuur toch nog eens intensief met het Habo-dossier moeten gaan bemoeien.” Niek Roozenburg van deze fractie wil weten of Noordanus tussen oktober 1996 en januari 1998 op de hoogte is gebracht van de zorgwekkende ontwikkeling van het bedrijf. “Zo ja, wat heeft het college met deze informatie gedaan?”

Naar nu blijkt heeft de gemeente in de laatste maanden van 1997 de Habo nog een achtergestelde lening gegeven. Peter Noordanus verklaarde dat eerder deze week, maar noemde geen bedragen. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de eerste rentedragende lening die Den Haag verstrekte, hiermee kon Habo-eigenaar Goeree beginnen, in rook zal opgaan. Den Haag verstrekte een bedrag van f. 0,5 miljoen.

Boze onderaannemers

Ondertussen bundelen de onderaannemers hun krachten. Vanmorgen vroeg komen zo’n dertig vertegenwoordigers van bedrijven die voor Habo werkten bij elkaar bij installatiebedrijf Verkaart. Wat is er mis gegaan? Wie is daar verantwoordelijk voor? Wie kunnen we voor de geleden schade aansprakelijk stellen? Dat zijn de vragen waarop initiatiefnemer Hans Verkaart samen met de andere betrokkenen een antwoord gaan zoeken. Ook de onderaannemers zijn vooral gebrand op de gemeente Den Haag. Zij voelen zich in de boot genomen. Want juist vanwege de nauwe banden tussen Habo en de gemeente Den Haag veronderstelden zij dat “het wel goed zat”. “Anders hadden we de niet betaalde rekeningen nooit zo hoog op laten lopen”, zegt een van hen. “De gemeente moet geweten hebben hoe het bedrijf ervoor stond.”

Reageer op dit artikel