nieuws

Ontevredenheid over Haags plan voor Rotterdamsebaan

bouwbreed

De PvdA-fractie van de Haagse gemeenteraad en GroenLinks zijn niet gelukkig met de plannen voor de aanleg van een Rotterdamsebaan. Volgens de PvdA zou een dergelijk project de bereikbaarheidsproblemen van de Residentie eerder vergroten dan verkleinen. GroenLinks vat het voornemen op als stimulering van het autogebruik.

Beide partijen reageren wat korzelig op de eerder deze week geventileerde voornemens van Den Haag om een nieuwe invalsweg voor de stad te realiseren. Het idee, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst gelanceerd door Bert Klerk, directeur van de gemeentelijke dienst Stedelijke Ontwikkeling, bestaat uit de aanleg van een zogenoemde Rotterdamsebaan. Deze weg moet bij de A13, ter hoogte van de Vinex-locatie Ypenburg, een aan- en aftakking krijgen die vervolgens in het Haagse centrum penetreert. Een belangrijk deel van de weg wordt onder de grond aangelegd.

In de jaren zestig is dit plan al eens gelanceerd, samen met de Utrechtsebaan (verlengde van de A12) en Leidsebaan. Van dit drietal wegen is toen alleen de Utrechtsebaan aangelegd.

De PvdA zegt het in een reactie dan ook “verbazingwekkend” te vinden, dat de gemeente nu teruggrijpt op een afgeschreven ontsluitingsconcept. Daar komt bij dat, volgens de gemeenteraadsfractie, dergelijke plannen de overtuigingskracht van het ambitieuze project Hoog Hage aantast. Deze stadswijk van woningen en kantoren boven sporen, komt in de visie van de PvdA op de best bereikbare plek van Nederland. “Nieuwe auto-infrastructuur naar de Haagse binnenstad brengt daarnaast het risico mee dat de concurrentiepositie van het openbaar vervoer verslechtert, en dat de druk van het autoverkeer wordt opgevoerd naar een niveau dat door de stad niet gedragen kan worden.”

GroenLinks is zo goed als dezelfde mening toegedaan. De fractie zegt daarnaast een fundamentele discussie over de wenselijkheid van deze weg te willen voeren, alvorens een definitieve studie wordt verricht. De PvdA vraagt zich verder fijntjes af of het college een nieuwjaarsbijeenkomst “een passend moment acht om de raad en de stad over een dergelijk ingrijpend plan te informeren?”

Reageer op dit artikel