nieuws

Geschiktheidseisen ophoogmaterialen in publicatie vastgelegd

bouwbreed

De recentelijk bij CROW (kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur) verschenen publicatie ‘Ophogingen en ophoogmaterialen’, geeft een overzicht van de geschiktheid van allerlei materialen voor de verwerking in aanvullingen en ophogingen in de grond-, water- en wegenbouw. Tot nu toe ontbraken bruikbare civieltechnische eisen voor het gebruik van primaire materialen die bij projecten in de gww vrijkomen en eisen voor secundaire materialen uit productie- en sloopprocessen.

CROW-publicatie 121 ‘ophogingen en ophoogmaterialen’ is te bestellen bij CROW in Ede.

Reageer op dit artikel