nieuws

Certificaat gaat gesjoemel met kunststofafval tegen

bouwbreed

Kunststofafval zit al lang niet meer uitsluitend in bermpaaltjes. Ook nieuwe producten voor de weg- en waterbouw zoals bekledingen, remmingswerken en stootblokken worden van – geselecteerd – kunststofafval gemaakt. Certificatie van producten waarin dit afval is verwerkt, zorgt voor probleemloos hergebruik.

In Nederland komt per jaar ongeveer 400.000 ton kunststofafval vrij. Dat bestaat onder meer uit: flessen, kratten, verpakkingsfolie, landbouwfolie en productonderdelen.

De overheid ziet hergebruik als een goede mogelijkheid om het storten van dit afval te beperken. Ook verbranden van kunststofafval wordt gezien als acceptabele verwerkingstechniek. Het inzamelen van kunststofafval levert een mengelmoes van verschillende kunststoffen op. De producten, uit het recyclingsproces dat daarop volgt, hebben een lage kwaliteit en zijn slecht af te zetten.

De ervaring leert dat hoe meer kennis wordt opgedaan met verwerken van een bepaalde afvalstroom, hoe hoger de kwaliteit van de eindproducten kan zijn. Dat blijkt bij andere secundaire bouwstoffen zoals: puingranulaten, gereinigde grond en zand uit baggerspecie.

Gruwel

Het innamebeleid is bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct. Een gruwel voor de Nederlandse fabrikanten van producten uit gerecyclede kunststof zijn de partijen uit landen uit het voormalige Oostblok die tegen bodemprijzen worden aangeboden. Vooral als het materiaal vermalen wordt aangeboden, is moeilijk te achterhalen wat voor afval het is.

Het kan gaan om verpakking van chemicalien. Het kan ook gemengd zijn met zware metalen. Een of twee kratten, met een hoog cadmiumgehalte, kunnen een hele partij kunststofafval ongeschikt maken voor toepassing als bouwstof in Nederland.

Regeneraat

Producten van gerecyclede kunststof kunnen aan strenge normen voldoen, mits op de juiste wijze gemaakt. Dat menen Aufplast BV uit Vroomshoop, Lankhorst Recycling uit Sneek en Plastic Waste Recycling BV uit Heerhugowaard, alle drie fabrikanten van producten uit gerecyclede kunststof.

Bij deze bedrijven worden alleen stromen van bepaalde geselecteerde grondstoffen ingezameld en geschikt gemaakt voor recycling. Het gaat om polytheen, polypropeen, polyamide, polystyreen en polyester. Deze geven een hoge kwaliteit regeneraat. In een mix van de juiste samenstelling levert het producten op met de gewenste eigenschappen.

Het regeneraat van hoge kwaliteit is duurder maar daarvan zijn nu ook producten te maken die vroeger alleen van een primaire grondstoffen werden gemaakt zoals: kleerhangers, jerrycans, palen, planken, remmingswerken, stootblokken, drainagebuizen en wegmeubilair.

Stijfheid

Bij KIWA in Rijswijk is een certificatieregeling voor een KOMO/KIWA certificaat voorbereid. Met zo’n certificaat heeft de gebruiker van producten van gerecyclede kunststof de garantie dat tijdens het gebruik en in de afvalfase een minimale belasting van het milieu wordt veroorzaakt. Zowel fysisch-mechanisch als milieuhygienisch waren bij het begin van opstellen van de regeling geen eisen voor gerecyclede kunststof voorhanden.

De beoordelingsrichtlijn is opgesteld door deskundige vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, CUR, KIWA en enkele producenten. Om tot verantwoorde normstelling te komen zijn verschillende deelonderzoeken gedaan. Zo zijn buigsterkteproeven gedaan bij verschillende temperaturen. Afhankelijk van de toepassing kan de kunststof een bepaalde stijfheid worden meegegeven. In antiparkeerpaaltjes moet het flexibel zijn, bij beschoeiingen of brugdelen moet de stijfheid hoog zijn en de kruip laag.

Door toevoegen van glasvezel kan de stijfheid van recycling kunststof min of meer worden ingesteld. Tijdens de productie wordt de stijfheid gecontroleerd door een buigproef bij twintig graden Celsius uit te voeren.

Snel

De beoordelingsrichtlijn zal eind februari door het College van Deskundigen worden vastgesteld. Naar verwachting verklaart KIWA Certificatie en Keuringen het begin maart bindend. Dan kan het certificatietraject beginnen. Certificeren kan in dit geval relatief snel omdat geen langeduurproeven nodig zijn.

De eerste certificaten kunnen volgens KIWA dan eind april/begin mei worden uitgereikt. Dan zijn de eerste recyclingproducten met KOMO/KIWA certificaat te leveren.

Reageer op dit artikel