nieuws

Oosterhout wacht bij bouw 368 huizen niet op groen licht provincie

bouwbreed

Oosterhout weigert te wachten op goedkeuring van de provincie Noord-Brabant voor de bouw van ruim 368 woningen in de uitbreidingswijk Vrachelen. De provincie moet het concept-bestemmingsplan nog goedkeuren nadat het oorspronkelijke plan door de Raad van State is vernietigd. Oosterhout wil de voortgang van de bouw echter niet vertragen en trekt op voorhand f. 6,3 miljoen uit voor het bouwrijp maken van het gebied.

Het gaat om het noordelijk del van de tweede fase van het bestemmingsplan Vrachelen. Volgens de plannen ke hier nog 368 woningen worden gerealiseerd waarvan 257 woningen in gestapelde sfeer. Daarnaast voorziet het plan in 111 kavels voor particuliere woningbouw. Vrachelen is de laatste grootste uitbreidingswijk van het Brabantse Oosterhout waar uiteindelijk 3000 woningen worden gebouwd. Rond 2005 moet de wijk klaar zijn, maar volgens een woordvoerder van de gemeente wordt dan wel uitgegaan van de meest optimistische planning.

Die planning maakt het ook dat het college en B en W geen stagnatie in de procedures wil laten ontstaan. Wat dat betreft heeft de Raad van State in de visie van Oosterhout al voldoende roet in het eten gegooid door het bestemmingsplan op formeel-juridische redenen te vernietigen. Het plan moet nu opnieuw in procedure worden gebracht. Gedeputeerde Staten van Brabant buigen zich, naar verwachting, begin volgend jaar over het gewijzigde bestemmingsplan.

Niet wachten

En daar wil B en W nu niet op wachten. In een voorstel aan de gemeenteraad vraagt het college op voorhand een krediet van f. 6,3 miljoen voor het bouw- en slooprijp maken uit te trekken. “In juli en september zal, bij goedkeuring door de gemeenteraad aanbesteding ke plaatsvinden. Op die manier ke dan begin volgend jaar de gronden bouwrijp zijn. Na het volgen van de artikel-19-procedure kan met de bouw worden gestart.”

Het college zegt zich ervan bewust te zijn dat met de start van het bouwrijpmaken, in eerste instantie een investering van f. 3 miljoen, op de vaststelling van de het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan wordt vooruitgelopen, maar acht het financiele risico gering.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels