nieuws

Heerenveen wil gevolgen van nieuwbouw weten

bouwbreed

Heerenveen laat volgende maand een woningmarktonderzoek uitvoeren. Het marktonderzoek moet het huidige woningaanbod in beeld brengen en tevens antwoord geven op de vraag op welke wijze vraag en aanbod door het volkshuisvestingsbeleid kan worden gestuurd. Ook moet duidelijk worden welke invloed de nieuwbouwlocatie Skoatterwald heeft op de bestaande voorraad.

Dit staat in de ‘Voorjaarsnota 1997’ die door de gemeente Heerenveen deze week is gepresenteerd. Directe aanleiding voor het woningmarktonderzoek is het feit dat Heerenveen zich geconfronteerd zegt te zien met demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en gezinsverdunning. “Zaken die invloed hebben op de in de toekomst te realiseren woningbouw. Deze invloeden”, zo schrijft het gemeentebestuur in een toelichting op de Voorjaarsnota, “zijn ook merkbaar in de ontwikkeling van de woonwijk Skoatterwald en de ruimtelijke relatie van de wijk met het centrum. Intergemeentelijk overleg ten behoeve van afstemming van de groei in de regio, niet iedereen tegelijk, alsmede een heldere afstemming op het provinciale beleid zal noodzakelijk zijn.”

Volgens het college van burgemeester en wethouders moet het onderzoek inzicht geven in de woningvraag en het woningaanbod en in de wijze waarop vraag en aanbod door het volkshuisvestingsbeleid op korte en middellange termijn ke worden gestuurd. “Hierbij zal tevens antwoord moeten worden gegeven op een van de hoofdvragen wat de oorzaken zijn van het recente vertrekoverschot van bewoners naar de buurgemeenten”, aldus B en W.

Gevolgen

De uitkomsten van het onderzoek hebben in de visie van B en W direct gevolgen voor de ontwikkeling van Skoatterwald. Met de bouw van deze nieuwe wijk wil Heerenveen in 1999 gaan beginnen. Het gaat hierbij om de grootste uitbreidingslocatie van de Friese gemeente. Uiteindelijk moeten hier 2500 woningen verrijzen. “De vraag”, zo licht een woordvoerder van de gemeente desgevraagd toe, “is alleen hoe gedifferentieerd er moet worden gebouwd. Veel eengezinswoningen of juist appartementen voor ouderen. Dit moet dus uit het woningmarktonderzoek duidelijk worden.”

Zorgen

Heerenveen maakt zich zorgen voor de toekomst. Immers, zo stelt het bestuur in de Voorjaarsnota, voor een gemeente “met de dynamiek en uitstraling van Heerenveen” is de bevolkingsgroei van de laatste en de komende jaren “zeer matig”.

Hoewel volgens de meest actuele schattingen voor het jaar 2000 de grens van 40.000 inwoners zal worden bereikt, is het draagvlak voor het Heerenveense voorzieningenniveau gebaat bij een snellere groei. Heerenveen wordt namelijk al snel met de gevolgen van een dalende bevolkingsgroei geconfronteerd door een lagere uitkering uit het gemeentefonds. “Deze zullen overigens niet substantieel zijn, omdat aan de maatstaven inwoners en woningen in de Nieuwe Financiele verhoudingswet geen overwegend gewicht meer wordt toegekend”, zo haast de gemeente te melden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels