nieuws

Belg leent gemiddeld f. 198.000 voor een nieuwe woning

bouwbreed

Volgens een studie van de Belgische Cera Bank, huisbank van de Belgische Boerenbond, leent een Belg gemiddeld f. 198.000 voor de bouw van zijn nieuwe woning (inclusief de grondaankoop). Daarvoor betaalt hij gedurende twintig jaar maandelijks f. 1500 af.

Voor de aankoop van een bestaande woning wordt gemiddeld f. 115.500 gulden geleend. De maandelijkse aflossing bedraagt daarvoor f. 1055.

Cera Bank berekende een en ander op basis van haar eigen 10.000 kredietdossiers die in de periode 1992-1996 werden afgesloten. Deze bank heeft een marktaandeel op de hypotheekmarkt in Belgie van 9 procent.

Volgens de Cera Bank steeg het geleende bedrag voor de aankoop van een bestaande woning in Belgie van 1992 tot 1996 met 20 procent. Er blijken voor wat de hoogte van de geleende bedragen betreft nogal wat verschillen te bestaan per regio. Die hebben natuurlijk voor een groot deel te maken met de hogere prijzen voor bestaande woningen en de bouw van nieuwe huizen in bepaalde duurdere steden en gebieden.

Terwijl in Brussel in 1996 gemiddeld f. 160.000 werd geleend voor de aankoop van een reeds bestaande woning, was dat voor heel Vlaanderen gemiddeld f. 115.500 en in Wallonie f. 104.500.

Ruim 51 procent van de Belgen die leenden voor de bouw van een huis of de aankoop van een bestaande woning behoorde tot de leeftijdscategorie van 20 tot 29 jaar. De 30 tot 39-jarigen lenen het meest (36 procent).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels