nieuws

Tsjechische bouwmarkt komt in beter vaarwater

bouwbreed

Tsjechie wil in de komende tijd jaarlijks zo’n 50.000 woningen optrekken. Het voornemen markeert de omslag in de Tsjechische gang van bouwzaken. Rond het begin van de jaren negentig daalde de productie fors. De huidige opleving biedt tevens kansen voor westerse investeerders en ontwikkelaars.

Tot voor kort beschikten niet-Tsjechen over slechts weinig mogelijkheden om in Tsjechie vastgoed te verwerven. De wetgever verruimde die beperkingen enigszins. Als gevolg daarvan kan een rechtspersoon die in Tsjechie is gevestigd zonder hindernissen onroerend goed kopen. Dat geldt ook voor rechtspersonen waarvan de aandelen volledig in buitenlandse handen zijn. Andere mogelijkheden zijn de bouw van opstallen op een perceel in buitenlands bezit, of ruiling tegen vergelijkbaar Tsjechisch vastgoed. Pas wanneer het kadaster een overeenkomst officieel bekrachtigt, kan het eigendom juridisch worden overgedragen. Nadere inlichtingen over de juridische regelingen verstrekt het bureau Oosteuropa van Bouwcentrum International via tel. 010-2430917.

Projecten

In Dablice in het noorden van Praag komen in vier jaar ruim 900 woningen. De ontwikkelaar moet de grond kopen en bouwrijp maken.

Het plan voorziet in vijf panden die in drie fasen worden gebouwd. De grootte van de woningen varieert van een tot vier kamers. Het project bestaat verder uit ruimten voor winkels en diensten. De rest van het terrein gaat op aan groen en speeltuinen. Nadere inlichtingen verstrekt Ekospol, Dukelskych hrdinu 19, 170 000 Praha 7, tel. +420 2 337 68 95.

In Troja, eveneens in het noorden van Praag ligt een locatie van 6000 vierkante meter gereed voor de bouw van 60 tot 80 woningen. Momenteel neemt een gebouw van 1500 vierkante meter bruto vloeroppervlak over twee verdiepingen de grond in beslag. Nadere inlichtingen via tel. +420 2 570 032 83.

In Belapod Bezdezem in Midden-Bohemen wacht 2,38 hectare grond op de bouw van om en nabij 30 woningen. Het bestemmingsplan is reeds goedgekeurd. Voor het einde van het jaar wordt een planvergunning afgegeven. Nadere inlichtingen levert ing. Z. Vavrina van Prinox, Stepanska 6, 120 000 Praha 2, tel. +420 2 24 94 2122.

In Jicin in Oost-Bohemen ligt nabij het natuurpark Prachovske Skaly 6000 vierkante meter bouwgrond gereed. Hier kunnen zes eengezinswoningen komen. De grond gaat voor ongeveer f. 17.000 van de hand. Nadere inlichtingen tel. +420 2 437 3357.

Reageer op dit artikel