nieuws

Subsidie voor aanpassing 16.500 huizen Nieuw experiment met ‘opplussen’ woningen

bouwbreed

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) wil met provincies en gemeenten convenanten afsluiten om meer bestaande woningen geschikt te maken voor ouderen en mensen met een lichte handicap. Het ministerie van VROM stelt hiervoor f. 16,5 miljoen ter beschikking. Daarmee kunnen 16.500 woningen worden ‘opgeplust’.

De SEV experimenteerde de afgelopen twee jaar al op kleinere schaal met het opplussen van bestaande woningen. In totaal zijn 2500 woningen van zo’n dertig corporaties aangepast. De ervaringen waren zodanig dat het experiment een tweede, grootschaliger ronde krijgt.

De eerste convenanten kunnen op 16 december worden gesloten, verwacht de SEV. Op die datum tekent staatssecretaris Tommel ook de overeenkomst met de SEV over de f. 16,5 miljoen subsidie.

De subsidie van VROM komt neer op f. 1000 per woning. Provincies en gemeenten die meedoen, moeten daar zelf nog eens f. 1000 bijleggen. Zo komt voor woningbeheerders f. 2000 per woning beschikbaar, goed voor de subsidiering van maximaal een derde deel van de opplus-kosten. Uit het eerste experiment bleek namelijk dat de gemiddelde kosten voor het aanpassen van een woning f. 6000 bedragen. Daarvan is f. 4000 voor aanpassingen aan het woongebouw en f. 2000 voor maatregelen in de woning.

Label

Voor het woongebouw moet worden gedacht aan het installeren van liften, het leggen van anti-slipvloeren op galerijen, het wegwerken van niveauverschillen en het aanpassen van deurdrangers. De maatregelen in de woning betreffen bijvoorbeeld antislipvloeren, de bediening van ramen, de verplaatsing van wandcontactdozen en de nivellering van niveauverschillen tussen woning en balkon. De aangepaste woningen krijgen het ‘opplus-label’, een garantie dat senioren en mensen met lichte functiestoornissen er comfortabel kunnen wonen. Het vergelijkbare seniorenlabel voor nieuwe woningen gaat een stap verder; woningen met dit label zijn ook geschikt voor rolstoelgebruikers.

Eind volgend jaar moeten alle convenanten zijn gesloten, waarna woningbeheerders nog een jaar de tijd krijgen om hun plannen in te dienen. Over drie jaar moet de subsidiepot leeg zijn.

Voor geinteresseerde provincies en gemeenten houdt SEV op donderdag 4 december een voorlichtingsbijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht.

Reageer op dit artikel