nieuws

Rol ISO-norm leidt tot misverstanden

bouwbreed Premium

Tijdens discussies in Nederland over duurzaam bosbeheer en certificatie blijken misvattingen te bestaan over de rol die de ISO-normen spelen. Het betreft dan vooral ISO 14001 ten aanzien van het aantoonbaar maken, of certificeren van duurzaam bosbeheer.

De norm ISO 14001 heeft betrekking op het beheersen en verbeteren van de milieuaspecten van processen, producten en diensten van een bedrijf of organisatie. Met andere woorden, de mondiaal geaccepteerde norm bevat de eisen, waaraan een milieuzorgsysteem van bedrijven moet voldoen. Over het leveren van milieuvriendelijke producten zegt hij niets. Fabrikanten mogen de norm dan ook niet gebruiken als productlabel. De norm bevat een groot aantal eisen, waaraan een bedrijf moet voldoen om voor certificatie in aanmerking te komen. Certificatie ten aanzien van de bedrijfsvoering geeft aan, dat bedrijven aan bepaalde milieuaspecten voldoen.

“De ISO 14001 bevat geen absolute milieuprestatie-eisen”, aldus Dick Hortensius van NNI (Nederlands Normalisatie-instituut). Uitgangspunt is, dat bedrijven aan drie basisverplichtingen moeten voldoen: wet- en regelgeving, streven naar doorlopende verbetering van de milieuprestaties, en streven naar preventie van milieubelasting. Van hieruit moeten ze zelf milieubeleid formuleren.

De sceptici zien hierin een zwakte van ISO 14001. Positief ingestelde types zien er juist goede mogelijkheden in voor de ontwikkeling van de inventiviteit. Door zijn ‘open eind’ schept de norm wel wereldwijde mogelijkheden. Hij is toepasbaar op alle typen bedrijven en organisaties, dus ook op bosbedrijven.

In voorbereiding

Om ISO 14001 in de bossector te bevorderen, bereidt de technische commissie ISO/TC 207 een technisch rapport voor, ‘Evironmental management’. Dit beschrijft, hoe de ISO-norm in de bossector is toe te passen. Ook geef het aan hoe daarbij gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare criteria voor duurzaam bosbeheer. Hieronder vallen ook de criteria van de FSC (Forest Stewardship Council). Het omvat zowel certificatie van het bosbeheer als de ‘chain-of-custody’, en resulteert in hout en houtproducten met het FSC-keurmerk. Het rapport beoogt een brug te vormen tussen de ISO 14001 systeembenadering en de prestatiebenadering zoals van FSC. Het rapport verkeert in een laatste fase, en zal naar verwachting in de zomer van 1998 worden gepubliceerd. De ISO-norm en de FSC certificatie, uitgedrukt in het FSC-keurmerk, vullen elkaar volgens het NNI goed aan.

Reageer op dit artikel