nieuws

Provincie geeft extra geld voor herstel Kinderdijkmolens

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland stelt f. 1 miljoen beschikbaar voor het herstel van de achttien molens bij Kinderdijk. In totaal is voor de restauratie f. 2,6 miljoen nodig. Aanleiding voor de provinciale steun is de recente plaatsing van de molens op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Volgens de provincie kan de meest urgente schade volgend jaar al worden hersteld. Het grootste deel van het geld is bestemd voor drie molens die, zoals uit een inventarisatie van de provincie blijkt, met ernstige funderingsproblemen kampen. Een van die molens is al verzakt, terwijl de andere twee last hebben van ‘onderloopsheid’: onder de fundering stroomt water.

De noodzakelijke werkzaamheden aan de andere molens zijn minder ingrijpend en hebben vooral betrekking op herstel van het metselwerk van de ronde stenenmolens en de funderingen.

Het beheer van de molens is op het ogenblik nog in handen van drie eigenaren: de provincie, het Hoogheemraadschap voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, en de Stichting tot Instandhouding van molens in de Alblasserwaard. De provincie onderzoekt nog of het mogelijk is het hele molencomplex onder te brengen bij een beheersorganisatie.

Reageer op dit artikel