nieuws

Kasteel Slangenburg volop in restauratie

bouwbreed

De intensieve restauratie van het zeventiende eeuwse kasteel Slangenburg te Doetinchem beperkt zich voorlopig tot de buitenmuren van de gracht en de keldergewelven. Rijksgebouwendienst stelt elk jaar vast hoeveel geld aan restauratie wordt besteed. J.J.D. van Vuurde van de RGD is al jarenlang de beheerder van onderhoud en restauratiewerkzaamheden van verschillende kastelen in het land.

Benedictijnse monniken uit Oosterhout, die het kasteel voor de oorlog huurden, zijn tijdens de oorlog door de Duitsers verdreven. Die hebben op hun beurt het kasteel volledig uitgewoond. Na de oorlog is het kasteel in handen gekomen van Staatsbosbeheer, die het beheer in 1959 aan de RGD heeft overgedragen.

“De bedragen, die voor de restauratie worden uitgetrokken varieren van f. 10.000 tot f100.000. Dit jaar zal het ongeveer uitkomen op f. 100.000. Hierin zit ook de aanpak van de tuinen en het schoonmaken van de grachten inbegrepen”, aldus Dik de Man van D.G.M. Maarn BV te Maarn.

Dit bedrijf neemt de renovatie van de muren en de kelders van het kasteel voor zijn rekening. Dik de Man is overigens kind aan huis op Slangenburg. Hij loopt al vijftien jaar op het kasteel rond, om de renovatiewerkzaamheden de coordineren.

De renovatiewerkzaamheden bestaan onder andere uit het herstellen van het voegwerk van de immens dikke muren. Dat is geen eenvoudige klus, omdat het voegwerk zoveel mogelijk in de ‘oude glorie’ moet worden hersteld. Dat betekent, dat de oude kapotte voegen zorgvuldig moeten worden uitgeschraapt en nieuwe voegmortel moet worden aangebracht. De kleur van de voegmortel mag niet te zeer afwijken van de nog intacte delen van de muren. Daar komt nog bij dat de RGD niet toestaat, dat er impregnerings- of andere chemische middelen worden gebruikt.

Ook de werkomstandigheden zijn niet zo eenvoudig, omdat de medewerkers van D.G.M. constant boven het water moeten werken en wel vanaf de waterlijn omhoog. Dat houdt in dat ze soms liggend en vaak gehurkt werken. Alleen al het aanbrengen van steigers in de grachten is geen sinecure. Voor het metselwerk maakt het bedrijf gebruik van het Heydi-systeem, dat een groot aantal speciale mortels en afwerkpleisters bevat.

Een buitengewoon intensieve restauratie vereisen de zeven immense keldergewelven. De kelders dienen voornamelijk als voorraadmagazijnen, opslagloodsen, en bevatten ook een wasruimte en strijkkamer. Vroeger was er zelfs een timmerbedrijf in ondergebracht.

Vijfgangenmenu

De keldergewelven zijn er ernstig aan toe. Vocht heeft er behoorlijk huisgehouden. Het pleisterwerk is grotendeels verdwenen of bladdert alsnog af. Ze geven een sombere aanblik en getuigen nauwelijks meer van de glorie van weleer.

Een aantal kelders is al opgeknapt. De witte gewelven, die met gangen en loodzware houten deuren met enorme grendels met elkaar zijn verbonden, getuigen van de grootsheid van het kasteel.

De restauratie omvat, na een intensieve schoonmaakbeurt, het ‘vijfgangenmenu’ van het Heydi-systeem. Hierbij wordt wel gebruik gemaakt van impregnering. Dat wil zeggen, na het verwijderen van losse muurdelen en het schoonspuiten, wordt een impregneringslaag aangebracht. Dit om een blijvende samenhang van de ondergrond te verkrijgen.

Deze wordt gevolgd twee lagen dichtingsmortel dat wordt afgewerkt met een isolatie- en afwerkstuclaag tot een dikte van 20 mm. De behandelde gewelven zijn zo afgewerkt, dat ze weer egaal en prachtig wit zijn.

Het kasteel is niet toegankelijk voor bezoekers. Dat heeft alles te maken met het behoud van het kostbare interieur met zijn vele wand- en plafondschilderingen. Wel kan een geselecteerde groep van ongeveer 20 personen er voor enige tijd logeren. De dagelijkse leiding van het personeel is in handen van mevrouw Van de Gyselen de Nys. Zij bepaalt ook wie er mogen logeren en wie niet. Om voor de logees en wandelaars de omgeving van het kasteel te verfraaien, wordt voor het kasteel een sierbestrating aangelegd. De werkzaamheden zijn volop aan de gang. Het werk wordt uitgevoerd door de Gebroeders M en W Bron. De bestrating moet zoveel mogelijk op een boerenerf gaan lijken.

Behalve dat de grachtmuren en kelders van het kasteel ingrijpend worden gerenoveerd, krijgt het plein voor de Slangenburg in Doetinchem een fraaie sierbestrating.

Reageer op dit artikel