nieuws

Inloopschalen cao-bouwbedrijf per 31 december 1997

bouwbreed

In afwijking van het bepaalde in artikel 18, lid 1 van de cao voor het Bouwbedrijf, kan de werkgever een werknemer, die voor het eerst werknemer wordt in de zin van de cao voor het Bouwbedrijf, maximaal een periode van een jaar een loon betalen volgens de inloopschaal genoemd in artikel 19, lid 5 van de cao voor het Bouwbedrijf.

De lonen behorend bij de inloopschaal worden als volgt berekend. Gedurende de eerste 26 weken van het dienstverband geldt voor een vakvolwassen werknemer een schaalloon van het Wettelijk Minimumloon vermeerderd met 25% van het verschil tussen het Wettelijk Minimumloon en het loon volgens functiegroep A. Gedurende de tweede 26 weken van het dienstverband bedraagt de verhoging 50%.

Voor jeugdige werknemers geldt gedurende de eerste 26 weken van het dienstverband een schaalloon van het Wettelijk Minimumjeugdloon vermeerderd met 25% van het verschil tussen het Wettelijk Minimumjeugdloon en de loonschaal voor jeugdige werknemers zonder vakopleiding. Gedurende de tweede 26 weken van het dienstverband bedraagt de verhoging 50%.

Per 31 december 1997 gelden de bedragen zoals vermeld in onderstaande tabel. 32-urige werkweek (a)Inloopschaal 16 jaar 1e 26 weken Weekloon: 168,32 Uurloon: 5,26 2e 26 weken Weekloon: 191,68 Uurloon: 5,99 17 jaar 1e 26 weken Weekloon: 191,68 Uurloon: 5,99 2e 26 weken Weekloon: 216,96 Uurloon: 6,78 18 jaar 1e 26 weken Weekloon: 281,60 Uurloon: 7,04 2e 26 weken Weekloon: 324,00 Uurloon: 8,10

19 jaar 1e 26 weken Weekloon: 328,00 Uurloon: 8,20 2e 26 weken Weekloon: 379,60 Uurloon: 9,49 20 jaar 1e 26 weken Weekloon: 382,00 Uurloon: 9,55 2e 26 weken Weekloon: 440,40 Uurloon: 11,01

21 jaar 1e 26 weken Weekloon: 448,40 Uurloon: 11,21 2e 26 weken Weekloon: 516,00 Uurloon: 12,90 22 jaar 1e 26 weken Weekloon: 520,80 Uurloon: 13,02 2e 26 weken Weekloon: 595,20 Uurloon: 14,88 23 jaar 1e 26 weken Weekloon: 580,00 Uurloon: 14,50 2e 26 weken Weekloon: 634,40 Uurloon: 15,86

(a) Opgenomen zijn de weeklonen bij 32 uur werken voor partieel leerplichtigen; de 17-jarige die niet partieel leerplichtig is en 40 uur werkt, heeft gedurende de eerste 26 weken een weekloon van f. 239,60. Gedurende de tweede 26 weken geldt een weekloon van f. 271,20. In beide gevallen is dit het genoemde uurloon maal 40.

Voor 16-jarige partieel leerplichtigen met een driedaagse werkweek bedraagt het weekloon f. 126,24 in de eerste 26 weken en f. 143,76 gedurende de tweede 26 weken.

Reageer op dit artikel