nieuws

Helofytenfilter maakt water goed schoon

bouwbreed

Een helofytenfilter verbetert aantoonbaar de kwaliteit van behandeld rioolwater. Dat blijkt uit onderzoek van het het helofytenfilter van Everstekoog op Texel. Het Hoogheemraadschap van Uitewaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier overweegt meerdere filters aan te leggen. Waterschap De Maaskant breidt de rioolwaterzuivering Land van Cuyck met een helofytenfilter uit.

Het filter behandelt het effluent van de rioolwaterzuivering Everstekoog na. Het water wordt daardoor helderder en bevat overdag veel zuurstof. Doordat slibdeeltjes in het systeem achterblijven wordt het water afdoende gedesinfecteerd. Het water passeert het filter in twee dagen. Dat is te kort om stikstof en fosfor in ruime mate te kunnen verwijderen. Het systeem vangt tevens afdoende de sliboverstort uit de rioolwaterzuivering op. Het filter reduceert de restvervuiling met zo’n 30 procent. Zware metalen worden eveneens uitgefilterd.

De aanleg van Everstekoog vergde in 1994 een investering van f. 450.000. De jaarlijkse kapitaalkosten bedragen f. 50.000, exclusief grondaankoop en verwijdering van het slib. Het laatste is volgens de onderzoekers alleen na een calamiteit nodig. Onderhoud en maaien kosten per jaar f. 25.000. Eenzelfde bedrag gaat op aan begeleiding en toezicht. Bij een jaarlijkse aanvoer van 1,2 miljoen kubieke meter afvalwater kost de nabehandeling van het effluent f. 0,08 per kubieke meter.

Reageer op dit artikel